สสค.ลำพูน จัดอบรมเสริมสร้างวินัยการทำงานฯและสร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ได้จัดอบรม "เสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการและสร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงาน" ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณา โดยมีนายเฉลิมพล กู้เกียรติ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน มอบนโยบายด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดร.ฟ้าวิกร อินลวง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธนบุุรี ให้แนวคิดมาตรการเพื่อการปฏิบัติตามวินัยและการสร้างบรรยากาศเพื่อรักษาวินัย/โทษทางวินัย และนางทุมพร วีระสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญ  Update กฎหมายความปลอดภัยฯ เพื่อคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการและคนทำงาน

การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบกิจการ นายจ้าง ให้ความสนใจร่วมเข้าอบรมและส่งพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯและด้านบุคคล เข้ารับการอบรม จำนวน ๙๕ คน (๖๒ แห่ง) ด้วยตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่ การพัฒนาผู้ใช้แรงงานให้มีวินัย สร้างความรับผิดชอบในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และต่อการบริหารจัดการสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready