กสร.จับมือ ILO เพิ่มประสิทธิภาพคุ้มครองลูกจ้างประมงทะเล

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดโครงการการอบรมพนักงานตรวจแรงงานระดับสูงภายใต้ โครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” (Ship to Shore Rights Project) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไขการใช้แรงงานไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงทะเลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล ซึ่งกสร.ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับนายจ้าง ลูกจ้างในเรื่องสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานรวมถึงการตรวจบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดฝึกอบรมการตรวจแรงงานประมงทะเลว่าด้วยการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจแรงงานของโครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” (Ship to Shore Rights Project) ให้กับพนักงานตรวจแรงงานใน 22 จังหวัดชายทะเลและกรุงเทพมหานคร จำนวน 90 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวด้วย  และเพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561 กสร.ได้ร่วมกับ ILO จัดโครงการอบรมพนักงานตรวจแรงงานระดับสูง ภายใต้โครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” (Ship to Shore Rights Project)  โดยต่อยอดการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการตรวจแรงงานในอุตสาหกรรมประมงให้กับพนักงานตรวจแรงงานทั้ง 90 คน ที่ผ่านการอบรมในปีที่แล้วเพื่อให้มีความรอบรู้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความรู้เฉพาะด้านในการให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุภารกิจของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งได้รับการยอมรับจากนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า โครงการอบรมพนักงานตรวจแรงงานระดับสูง ภายใต้โครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” (Ship to Shore Rights Project)  จะดำเนินการจำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พนักงานตรวจแรงงานจากส่วนกลาง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล รวม 30 คน รุ่นที่ 2 ในเดือนเมษายน และรุ่นที่ 3 ในเดือน พฤษภาคม 2561

 

--------------------------------------------

ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 ข่าวที่ 115/2561

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (40836.pdf)40836.pdf 123 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready