ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย  คณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การกรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญคือ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒  ชั้น ๕  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready