รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญประกอบด้วยการรับทราบสรุปแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนปกิรูปองค์การของสำนักงาน ก.พ.ร. การพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้น ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready