รอง อธิบดี กสร. จับมือภาคีเครือข่าย Safety Thailand

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ" พร้อมมอบนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวินัยและพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ลดอัตราการประสบอันตรายบนท้องถนน ทั้งที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งสร้างการรับรู้ในรูปแบบประชารัฐให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนในกลุ่มนายจ้างและผู้ใช้แรงงานอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานประเภทขนส่งหรือที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวม ๓๕๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready