สสค.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "ส่งแรงงานไทยและผู้ประกันตนกลับบ้าน" ในเทศกาลสงกรานต์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอัจฉรา เตระจิตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอดิศร แก้วกำพล นักวิชาการแรงงาน ร่วมกิจกรรม "ส่งแรงงานไทยและผู้ประกันตนกลับบ้าน" เนื่องจากผู้ใช้แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนาในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) แห่งใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready