สสค.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้

๑.นางยุพา แก้วโขง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๒.นายมะยาลี บาเหม พนักงานขับรถยนต์

๓.นางสาวนูรียะห์ ลานง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๔.นางสาวจันธิมา แก้วมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ ทั้งนี้มีประชาชนและแรงงานนอกระบบ ซึ่งประกอบด้วยแรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทำที่บ้านเข้ารับบริการจำนวน ๔๒ คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready