สสค.ยโสธร ตรวจสภาพการทำงานของนายจ้าง-ลูกจ้างกิจการขนส่งทางบกก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายธิติพันธ์ ไตรธนสมบัติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสุจิตตรา เยาวราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนันทนิตย์ กุกุดเรือ นักวิชาการแรงงาน ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานของนายจ้าง-ลูกจ้างกิจการขนส่งทางบก
เนื่องด้วยใกล้ถึงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร ได้เล็งเห็นถึงการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในห้วงเทศกาลดังกล่าว จึงได้ออกตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานของนายจ้าง-ลูกจ้างกิจการขนส่งทางบก ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยให้นายจ้างกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานปกติของลูกจ้าง โดยทำงานได้ไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง หากทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกิน ๒ ชั่วโมง โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หลังจากที่ลูกจ้างทำงานขับรถมาแล้ว ๔ ชั่วโมง ต้องมีเวลาพักผ่อนติดต่อกันอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง และในวันถัดไปห้ามให้ลูกจ้างเริ่มทำงานก่อนครบเวลา ๑๐ ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานของวันที่ล่วงมาแล้ว

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready