แผนพัฒนาและร่างกฎหมาย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประจำปี ๒๕๔๘
ประจำปี ๒๕๔๙
ประจำปี ๒๕๕๐
ประจำปี ๒๕๕๑

---------------------------------------------------------


ร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะกลุ่ม ยกเลิกการส่งข้อบังคับ และการเกษียณอายุ)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มอัตราค่าชดเชย และอื่นๆ)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (ฉบับผ่านคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ทำประชาพิจารณ์เพิ่มเติม ก.พ. - มี.ค. 61)
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....

---------------------------------------------------------

 

สรุปผลการสัมมนาไตรภาคีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....

---------------------------------------------------------

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready