สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ ประจำปี 2549 จำนวน 4 รายการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 27/02/2549 - 10/03/2549
วันที่เปิดซอง 13/03/2549
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ ประจำปี 2549 จำนวน 4 รายการ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready