ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 อธิบดีกสร.ประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง(นบร.) 23/03/2561 39
2 รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการของสำนักงาน 23/03/2561 25
3 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 3/2561 21/03/2561 75
4 รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2561 21/03/2561 57
5 รองอธิบดี กสร. ให้คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือ 21/03/2561 46
6 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/03/2561 58
7 ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖ 19/03/2561 61
8 อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง สถานการณ์ระหว่างประเทศกับการปฏิบัติงานของ กสร. 19/03/2561 84
9 รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 16/03/2561 68
10 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานเปิดโครงการสร้างนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 15/03/2561 105
11 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561 14/03/2561 103
12 ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 14/03/2561 91
13 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 13/03/2561 117
14 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา 09/03/2561 303
15 ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 09/03/2561 293
16 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลออภัย อาชีวอนามัย 07/03/2561 357
17 ปลัดกระทรวงแรงงาน หารือสำนักงานคดียาเสพติด เพื่อบูรณาการทำงานการทำงานร่วมกันตามแผนประชารัฐร่วมใจ 07/03/2561 330
18 อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 06/03/2561 153
19 รองอธิบดี กสร. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายใน 05/03/2561 135
20 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05/03/2561 126

หน้า 1 จาก 90

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready