ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สพม.เข้าส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ 30/03/2560 20
2 รองอธิบดีกสร.เปิดโครงการปรับเปลี่ยนความคิด เก็บออม วันละนิด ชีวิตมีสุข (HAPPY MONEY) 30/03/2560 29
3 กสร.ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 28/03/2560 57
4 กสร.รับหนังสือและร่วมหารือกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ที่เข้าพบกรณี บริษัท บริติช-ไทยซิน 27/03/2560 51
5 กสร.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 27/03/2560 41
6 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ITA 27/03/2560 29
7 รองอธิบดี.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานด้านกองทุนสงเคราะห์ 27/03/2560 21
8 กสร.มอบวุฒิบัตรนักบริหารแรงงาน รุ่น26 24/03/2560 143
9 กคน.ประชุมทบทวนร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. 23/03/2560 56
10 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 23/03/2560 47
11 อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 22/03/2560 78
12 กสร.ร่วมกับสสค.สงขลา เปิดโครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 22/03/2560 81
13 กสร. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อภาษา(ล่าม)รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ 21/03/2560 81
14 กสร.หารือเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯแห่งใหม่ 17/03/2560 83
15 กสร.ร่วมกับ สสค.ตากจัดกิจกรรม รอบรู้แรงงานสัญจร 17/03/2560 92
16 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 17/03/2560 52
17 กจ.นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) ศึกษาดูงาน 16/03/2560 139
18 งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 16/03/2560 10
19 กสร.ร่วมกับสสค.สระแก้ว จัดการด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14/03/2560 113
20 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำและติดตามผลการดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัย 13/03/2560 72

หน้า 1 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready