ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 รองอธิบดีกสร.มอบเงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 01/09/2560 216
102 รองอธิบดีกสร.ร่วมงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ ๒๗ ปี 01/09/2560 169
103 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ 31/08/2560 145
104 อธิบดีกสร.เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31/08/2560 179
105 รองกสร. ร่วมหารือประธานชมรมนักบริหารความปลอดภัยในการทำงานระดับสูงและคณะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ 30/08/2560 120
106 รองกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่5/2560 30/08/2560 98
107 รองกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน 30/08/2560 89
108 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและแผน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/08/2560 113
109 รองอธิบดีกสร.ประชุมเจ้าหน้าที่คะแนนและคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ 29/08/2560 88
110 นายกฯ เยี่ยมชมบูธศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ งาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 29/08/2560 70
111 รองอธิบดี กสร.ประชุมเจ้าหน้าที่คะแนนและคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการ 28/08/2560 101
112 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ 28/08/2560 106
113 รองอธิบดีกสร.หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานการก่อสร้างรางรถไฟ 28/08/2560 113
114 ผู้ตรวจราชการกสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 24/08/2560 150
115 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 24/08/2560 129
116 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ 24/08/2560 109
117 อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมหารือโครงการระบบข้อมูลสารเคมีที่มีความเสี่ยงและอุปกรณ์ระงับเหตุ 23/08/2560 120
118 รองอธิบดีกสร.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารโครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ 23/08/2560 130
119 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 22/08/2560 100
120 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560 (งวดที่ 10 ) 22/08/2560 85

หน้า 6 จาก 84

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready