ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 21/06/2560 107
122 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 20/06/2560 112
123 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 20/06/2560 107
124 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานเปิดการบรรยายสาธารณะเรื่อง"Understanding the European Works Councils(EWC) 19/06/2560 127
125 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัด 16/06/2560 172
126 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 15/06/2560 127
127 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน 15/06/2560 131
128 อธิบดีกสร.มอบผอ.กสว.เปิดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงด้านสวัสดิการแรงงาน 15/06/2560 138
129 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 15/06/2560 85
130 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560 (งวด 8) 14/06/2560 91
131 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 13/06/2560 105
132 ผอ.กคร. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระบบควบคุมภายในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 13/06/2560 108
133 อธิบดีกสร.ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการแถลงเอกสารงานวิจัย การค้ามนุษย์ 09/06/2560 185
134 อธิบดีกสร.เป็นประธานหารือการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ 09/06/2560 155
135 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 09/06/2560 117
136 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 09/06/2560 98
137 รองอธิบดี กสร.หารือสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ ๒๒๒ 08/06/2560 148
138 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 07/06/2560 111
139 กสร. ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 07/06/2560 125
140 กสร.มอบใบอนุญาตการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 06/06/2560 126

หน้า 7 จาก 81

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready