ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 การประชุมชี้แจงการดำเนินการเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ จัดโดย สรพ.2 18/08/2560 167
122 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายพิธีการและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ 16/08/2560 162
123 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 16/08/2560 133
124 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 16/08/2560 113
125 อธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ปี2560 15/08/2560 170
126 การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6 11/08/2560 277
127 อธิบดีกสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2560 11/08/2560 141
128 รองอธิบดีกสร. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 11/08/2560 130
129 การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 11/08/2560 84
130 อธิบดีกสร. ร่วมเป็นเกียรติในงาน Safety Commitment Ceremony ครั้งที่ 12 09/08/2560 163
131 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 09/08/2560 129
132 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 9 09/08/2560 124
133 ประกาศกรมสวัสดิการฯเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 08/08/2560 145
134 รองกสร. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดกรองการทำงานของคนต่างด้าว 04/08/2560 162
135 รองกสร. เปิดโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชนภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2560 04/08/2560 157
136 รองอธิบดีกสร.ประธานการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารด้านความปลอดภัย 02/08/2560 168
137 อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 02/08/2560 183
138 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 02/08/2560 123
139 รองปลัดฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 01/08/2560 135
140 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 31/07/2560 108

หน้า 7 จาก 84

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready