ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
141 กสร.มอบใบอนุญาตการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 06/06/2560 126
142 ประกาศกรมฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนผู้จ้างงานและกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 06/06/2560 120
143 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2560 02/06/2560 147
144 ผู้ตรวจรวจการกสร.เป็นประธานและเปิดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 01/06/2560 171
145 ผู้ตรวจราชการกสร.ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ นิทรรศการ และรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 31/05/2560 133
146 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ 31/05/2560 131
147 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ 30/05/2560 148
148 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 30/05/2560 78
149 ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อองค์กรเอกชนและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 30/05/2560 79
150 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการประกวดรางวัลการบริหารจัด 29/05/2560 159
151 รองอธิบดีกสร.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงแรงงาน 25/05/2560 173
152 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ 25/05/2560 166
153 รองอธิบดีกสร.เป็นประธาน เปิดโครงการประชาพิจารณ ์(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/05/2560 147
154 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน ระดับพื้ฐาน ครั้งที่ 2/2560 24/05/2560 112
155 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 24/05/2560 91
156 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดจ้างและบริหารการเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 23/05/2560 80
157 ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหน่วยงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการความปลอดภัย 23/05/2560 82
158 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมฯ ครั้งที่ ๒/๒ 22/05/2560 109
159 งบทดลองเดือนเมษายน 2560 22/05/2560 96
160 กสร.เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญัติความปลอดภัย 21/05/2560 131

หน้า 8 จาก 81

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready