ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
141 รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อม 01/11/2560 142
142 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.เป็นประธานบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ วันคล้ายวันจัดตั้งกรม 01/11/2560 275
143 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/10/2560 206
144 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน 25/10/2560 294
145 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 20/10/2560 244
146 รองอธิบดี กสร.ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย 20/10/2560 194
147 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรง 20/10/2560 172
148 งบทดลองเดือนกันยายน2560 (งวด 12) 20/10/2560 50
149 รองอธิบดีกสร.ประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 19/10/2560 175
150 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 19/10/2560 139
151 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 17/10/2560 207
152 รองอธิบดี กสร. ร่วมเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยกฟภ.2560 16/10/2560 196
153 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 9/2560 12/10/2560 260
154 รองอธิบดี กสร. รับมอบถุงมือ รองเท้าบูธ จากสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง 12/10/2560 183
155 รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ 11/10/2560 168
156 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน 10/10/2560 169
157 (กสว.)จัดประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 9/2560 10/10/2560 187
158 รองอธิบดี กสร. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand 09/10/2560 131
159 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 06/10/2560 171
160 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand Industrial Relations (IR) Forum 2017 05/10/2560 258

หน้า 8 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready