ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ รุ่นที่ ๓ 13/07/2560 140
162 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(เอพีโอ)ด้านการเพิ่มผลผลิตในภาครัฐ 13/07/2560 85
163 ผอ.กคร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 12/07/2560 139
164 รองอธิบดีกสร.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 12/07/2560 93
165 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 11/07/2560 195
166 สรพ.10 ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด” 11/07/2560 116
167 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะทำงานหน่วยงานบูรณาการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 07/07/2560 170
168 อธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 07/07/2560 172
169 ผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและแผน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/07/2560 192
170 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการ 06/07/2560 145
171 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร 05/07/2560 199
172 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา ๒๔ 05/07/2560 116
173 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษThailand Labour Management Excelle 03/07/2560 204
174 รองอธิบดีกสร.ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ไตรมาส ๔ 03/07/2560 166
175 อธิบดีกสร. เป็นประธานในการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 6/2560 30/06/2560 209
176 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 30/06/2560 74
177 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 28/06/2560 158
178 รองอธิบดีกสร.เข้าพบอธิบดีกรอ.หารือถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายการทำงานร่วมกัน 28/06/2560 157
179 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/06/2560 193
180 กสร.เพิ่มความรู้บุคลากรด้านคุ้มครองแรงงาน 28/06/2560 217

หน้า 9 จาก 84

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready