ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำ 21/05/2560 112
162 อธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่5/2560 19/05/2560 173
163 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน 18/05/2560 189
164 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/05/2560 127
165 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 16/05/2560 172
166 อธิบดีกสร.ประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดแนวทางการตัดสินรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 16/05/2560 172
167 อธิบดีกสร.ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 16/05/2560 178
168 ผู้ตรวจราชการกสร.ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 16/05/2560 139
169 ผู้ตรวจราชการกสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและมอบรางวัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 15/05/2560 147
170 ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 11/05/2560 144
171 ผู้ตรวจราชการกสร. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดจ้างและบริหารการเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 11/05/2560 140
172 กสร.ร่วมชี้แจงต่อทีมวิจัยธนาคารโลก 08/05/2560 160
173 กสร.ร่วมกับ สปส.พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน 08/05/2560 116
174 กสร.พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 05/05/2560 172
175 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 04/05/2560 177
176 สถานประกอบกิจการยาสูบหารือ กสร. 03/05/2560 171
177 กสร. เป็นผู้แทนไปแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 84 ปี 03/05/2560 154
178 (กสว.)จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 4/2560 03/05/2560 147
179 กสร.ประเมินผลคะแนน สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ 02/05/2560 168
180 กรมบังคับคดีเข้าหารือ กสร.ช่วยเหลือลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 02/05/2560 168

หน้า 9 จาก 81

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready