ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 กสร.รับหนังสือผู้แทนสหภาพแรงงานธนาคารธนชาต 12/09/2560 394
182 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี( Informal Meet ) 11/09/2560 193
183 อธิบดี กสร. สรุปการดำเนินงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้และมอบนโยบายด้านแรงงานที่สำคัญๆ 07/09/2560 243
184 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่7/2560 05/09/2560 290
185 รองอธิบดีกสร.มอบผอ.สรสประธานฝ่ายอำนวยการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 03/09/2560 239
186 รองอธิบดีกสร.มอบเงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 01/09/2560 277
187 รองอธิบดีกสร.ร่วมงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ ๒๗ ปี 01/09/2560 219
188 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ 31/08/2560 210
189 อธิบดีกสร.เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31/08/2560 232
190 รองกสร. ร่วมหารือประธานชมรมนักบริหารความปลอดภัยในการทำงานระดับสูงและคณะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ 30/08/2560 144
191 รองกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่5/2560 30/08/2560 129
192 รองกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน 30/08/2560 126
193 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและแผน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/08/2560 155
194 รองอธิบดีกสร.ประชุมเจ้าหน้าที่คะแนนและคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ 29/08/2560 116
195 นายกฯ เยี่ยมชมบูธศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ งาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 29/08/2560 104
196 รองอธิบดี กสร.ประชุมเจ้าหน้าที่คะแนนและคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการ 28/08/2560 138
197 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ 28/08/2560 148
198 รองอธิบดีกสร.หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานการก่อสร้างรางรถไฟ 28/08/2560 174
199 ผู้ตรวจราชการกสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 24/08/2560 182
200 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 24/08/2560 186

หน้า 10 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready