ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 กสร.ประเมินผลคะแนน สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ 02/05/2560 168
182 กรมบังคับคดีเข้าหารือ กสร.ช่วยเหลือลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 02/05/2560 171
183 สพม.ร่วมหารือสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออก 02/05/2560 63
184 อธิบดี กสร.ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน "เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน" 28/04/2560 163
185 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนางานที่รับงานไปทำที่บ้าน 28/04/2560 127
186 อ.กสร เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 28/04/2560 106
187 (กสว.)จัดประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 3/2560 28/04/2560 104
188 อธิบดีกสร.ร่วมบันทึกเทปรายการ "เพื่อประชาชน" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 27/04/2560 127
189 กสร.ประชุมหารือ คกก.กองทุนความปลอดภัยฯ 27/04/2560 96
190 กสร.รับมอบน้ำดื่มจากสถานประกอบกิจการ 25/04/2560 149
191 กสร.จัดการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 21/04/2560 202
192 อธิบดีกสร.ประชุมคณะทำงานโครงการการแก้ไขปัญหารูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมง 20/04/2560 186
193 รองปลัดกระทรวงแรงงานนประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 20/04/2560 220
194 อธิบดีกสร.เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน 19/04/2560 189
195 รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 19/04/2560 149
196 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2560 18/04/2560 136
197 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2560 18/04/2560 87
198 ศูนย์เด็กเล็กฯสืบสานประเพณีสงกรานต์ 11/04/2560 174
199 กสร.รับหนังสือเรื่อง ทบทวนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 10/04/2560 192
200 กสร.เข้าตรวจสถานที่และหารือแนวทางในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฯองค์ความรู้ความปลอดภัยแห่งที่2จังหวัดระยอง 31/03/2560 287

หน้า 10 จาก 81

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready