ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
41 รองกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน 30/08/2560 54
42 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและแผน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/08/2560 82
43 รองอธิบดีกสร.ประชุมเจ้าหน้าที่คะแนนและคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ 29/08/2560 63
44 นายกฯ เยี่ยมชมบูธศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ งาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 29/08/2560 51
45 รองอธิบดี กสร.ประชุมเจ้าหน้าที่คะแนนและคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการ 28/08/2560 75
46 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ 28/08/2560 68
47 รองอธิบดีกสร.หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานการก่อสร้างรางรถไฟ 28/08/2560 81
48 ผู้ตรวจราชการกสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 24/08/2560 108
49 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 24/08/2560 95
50 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ 24/08/2560 84
51 อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมหารือโครงการระบบข้อมูลสารเคมีที่มีความเสี่ยงและอุปกรณ์ระงับเหตุ 23/08/2560 91
52 รองอธิบดีกสร.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารโครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ 23/08/2560 84
53 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 22/08/2560 77
54 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560 (งวดที่ 10 ) 22/08/2560 59
55 การประชุมชี้แจงการดำเนินการเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ จัดโดย สรพ.2 18/08/2560 135
56 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายพิธีการและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ 16/08/2560 124
57 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 16/08/2560 99
58 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 16/08/2560 85
59 อธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ปี2560 15/08/2560 134
60 การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6 11/08/2560 170

หน้า 3 จาก 81

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready