ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
41 กสร. เดินหน้า Safety Thailand ผ่านศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 25/01/2561 162
42 กสร. จับมือ บขส. จัดระเบียบวินรถตู้หมอชิต 2 ตามนโยบาย คสช. 25/01/2561 98
43 สรพ.6เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่สนใจใช้สิทธิ์ยื่นกู้เงิน จากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 24/01/2561 137
44 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองความปลอดภัยแรงงานและกองคุ้มครอง 23/01/2561 95
45 อธิบดี กสร.เป็นผู้แทนรับทราบปัญหาด้านแรงงานจากสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม 23/01/2561 130
46 อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 19/01/2561 181
47 หัวหน้า ผต. กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 18/01/2561 150
48 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 18/01/2561 151
49 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 18/01/2561 130
50 อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 17/01/2561 142
51 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ 17/01/2561 87
52 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมพิจารณารายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2562 16/01/2561 94
53 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แรงงาน 16/01/2561 90
54 ผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรแนวปฏิบัติการ 16/01/2561 90
55 (กสว.)จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 12/01/2561 57
56 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร 11/01/2561 157
57 ผต.กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 11/01/2561 110
58 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร. บรรยายให้ความรู้หัวข้อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 11/01/2561 125
59 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากร 11/01/2561 147
60 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 09/01/2561 133

หน้า 3 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready