ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
61 อธิบดีกสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2560 11/08/2560 107
62 รองอธิบดีกสร. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 11/08/2560 90
63 การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 11/08/2560 73
64 อธิบดีกสร. ร่วมเป็นเกียรติในงาน Safety Commitment Ceremony ครั้งที่ 12 09/08/2560 124
65 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 09/08/2560 88
66 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 9 09/08/2560 96
67 ประกาศกรมสวัสดิการฯเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 08/08/2560 117
68 รองกสร. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดกรองการทำงานของคนต่างด้าว 04/08/2560 137
69 รองกสร. เปิดโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชนภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2560 04/08/2560 117
70 รองอธิบดีกสร.ประธานการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารด้านความปลอดภัย 02/08/2560 140
71 อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 02/08/2560 132
72 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 02/08/2560 95
73 รองปลัดฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 01/08/2560 94
74 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 31/07/2560 79
75 กภ. ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 31/07/2560 79
76 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 27/07/2560 112
77 รองอธิบดีกสร.ป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 25/07/2560 137
78 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 25/07/2560 125
79 รองกสร. มอบเงินกู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด 24/07/2560 111
80 รองกสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) ประจำปี ๒๕๖๐ 24/07/2560 142

หน้า 4 จาก 81

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready