ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
61 รองอธิบดี กสร.ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย 20/10/2560 141
62 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรง 20/10/2560 111
63 งบทดลองเดือนกันยายน2560 (งวด 12) 20/10/2560 25
64 รองอธิบดีกสร.ประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 19/10/2560 112
65 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 19/10/2560 82
66 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 17/10/2560 131
67 รองอธิบดี กสร. ร่วมเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยกฟภ.2560 16/10/2560 144
68 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 9/2560 12/10/2560 161
69 รองอธิบดี กสร. รับมอบถุงมือ รองเท้าบูธ จากสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง 12/10/2560 128
70 รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ 11/10/2560 122
71 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน 10/10/2560 127
72 (กสว.)จัดประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 9/2560 10/10/2560 108
73 รองอธิบดี กสร. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand 09/10/2560 103
74 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 06/10/2560 128
75 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand Industrial Relations (IR) Forum 2017 05/10/2560 191
76 งบทดลองเดือนสิงหาคม2560 (งวด 11) 29/09/2560 224
77 รองอธิบดีกสร.เป็นประธารการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย 28/09/2560 173
78 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงาน 27/09/2560 223
79 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 25/09/2560 573
80 รองอธิบดี กสร. หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 25/09/2560 617

หน้า 4 จาก 84

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready