ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 รองกสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) ประจำปี ๒๕๖๐ 24/07/2560 142
82 รองกสร. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 24/07/2560 95
83 อธิบดีกสร. ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศูนย์ bk5 24/07/2560 94
84 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 20/07/2560 116
85 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2560 20/07/2560 106
86 อธิบดีกสร. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 19/07/2560 158
87 รองกสร. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 19/07/2560 126
88 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 19/07/2560 106
89 รองอธิบดี กสร. ประชุมคณะกรรมการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 19/07/2560 61
90 รองกสร.เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 18/07/2560 100
91 ผู้ตรวจ กสร. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีการและมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence 17/07/2560 137
92 กสร. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 14/07/2560 106
93 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 14/07/2560 96
94 รองกสร.มอบเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) 13/07/2560 129
95 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ รุ่นที่ ๓ 13/07/2560 117
96 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(เอพีโอ)ด้านการเพิ่มผลผลิตในภาครัฐ 13/07/2560 63
97 ผอ.กคร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 12/07/2560 106
98 รองอธิบดีกสร.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 12/07/2560 74
99 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 11/07/2560 168
100 สรพ.10 ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด” 11/07/2560 88

หน้า 5 จาก 81

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready