ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 อธิบดี กสร. ป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย 18/12/2560 139
82 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 18/12/2560 136
83 อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการแะคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกสร. ครั้งที่ 11/2560 15/12/2560 218
84 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 15/12/2560 113
85 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 14/12/2560 123
86 อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์ 13/12/2560 161
87 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 13/12/2560 117
88 กสร. เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ 13/12/2560 78
89 รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง 12/12/2560 107
90 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานและเปิดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 12/12/2560 67
91 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 12/12/2560 92
92 กสร. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อดำเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 12/12/2560 76
93 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 11/2560 08/12/2560 122
94 ผต.กสร.เปิดโครงการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 08/12/2560 125
95 กสร. เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 08/12/2560 102
96 ผต. กสร.เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 07/12/2560 633
97 กสร.เปิดการอบรมผู้ประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2561 07/12/2560 1132
98 นายวรานนท์ ปีติวรรณ รักษาราชการแทนรองปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล 06/12/2560 591
99 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.ให้การต้อนรับผู้อำนวยการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น 04/12/2560 604
100 ผอ. สำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 04/12/2560 624

หน้า 5 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready