ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สสค.สตูล จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อาคารศาลากลาง ประจำปี 2561 23/03/2561 20
2 สสค.สุโขทัย ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน 23/03/2561 10
3 สสค.นครนายก หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก 22/03/2561 26
4 สสค.นครนายก ประชุม คกก.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และ คกก.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 22/03/2561 25
5 สสค.สุโขทัย บรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงาน แก่เยาวชนลูกหลานชาวไร่ยาสูบ โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนา 22/03/2561 28
6 สสค.ร้อยเอ็ด ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจมาตรฐานเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง 22/03/2561 17
7 สสค.หนองคาย จัดโครงการขยายผลสถานประกอบกิจการต้นแบบสู่สถานประกอบกิจการฯ รุ่นที่ 3 22/03/2561 26
8 สสค.หนองคาย จัดโครงการขยายผลสถานประกอบกิจการต้นแบบสู่สถานประกอบกิจการฯ รุ่นที่ 2 22/03/2561 16
9 สสค.ปทุมธานี ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 22/03/2561 12
10 สสค.ปทุมธานี ตรวจป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี 2561 22/03/2561 14
11 สสค.ชัยภูมิ ตรวจมาตรฐานเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ 22/03/2561 8
12 สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด 22/03/2561 7
13 สสค.สุโขทัย ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการโรงงาน 21/03/2561 12
14 สค.สมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนต่างประเทศ ในการสัมมนา" สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศ 21/03/2561 14
15 สสค.นครนายก ร่วมปฏิบัติงานลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลฯประวัติแรงงานต่างด้าว 21/03/2561 16
16 สสค.นครนายก ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ ภาคตะวันออก 21/03/2561 14
17 สสค.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 21/03/2561 9
18 สสค.นครนายก เข้าส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 21/03/2561 8
19 สสค.นครนายก เข้าสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการทำงาน ณ บริษัท โปรแค็ป จำกัด 21/03/2561 12
20 สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ 21/03/2561 9

หน้า 1 จาก 670

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready