ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 สสค.ชัยภูมิ เชิญนายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวร่วมประชุม ชี้แจงสร้างการรับรู้ (รุ่นที่ 1) 07/09/2560 95
102 สสค.ยะลา ร่วมงานความปลอดภัยฯ ภาคใต้ 06/09/2560 79
103 สสค.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง มยส. 06/09/2560 69
104 สสค.สุโขทัย บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก และความปลอดภัยในการทำงาน ในกิจการไร่อ้อย 06/09/2560 40
105 สสค.ชัยภูมิ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 06/09/2560 64
106 สสค.ปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 05/09/2560 61
107 สสค.พะเยา ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ (ปีงบประมาณ) 05/09/2560 43
108 สสค.ปัตตานีจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 04/09/2560 51
109 สสค.อุตรดิตถ์ ให้ความรู้ใช้แรงงานเด็ก ความปลอดภัยในการทำงาน แก่ชาวไร่อ้อย 04/09/2560 53
110 สสค.สุโขทัย ตรวจเฉพาะกิจโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) ระดับจังหวัดสุโข 01/09/2560 88
111 สสค.พิษณุโลก เชิญชวนสถานประกอบกิจการจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรม SME 01/09/2560 77
112 สสค.หนองคายตรวจประเมินกิจกรรมการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 01/09/2560 73
113 สสค.พิษณุโลก เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรม มีสถานประกอบกิจการจังหวัดพิษณุโลก 01/09/2560 69
114 สสค.ตาก จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อบับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปล 01/09/2560 68
115 สสค.เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มยส. ประจำปี ๒๕๖๐ 31/08/2560 63
116 สสค.พิษณุโลก ตรวจสอบเหตุถังแก๊สระเบิดลูกจ้างเสียชีวิต 31/08/2560 68
117 สสค.สุโขทัย ร่วมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๗ 31/08/2560 55
118 สสค.สุโขทัย บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก และความปลอดภัยในการทำงาน ในกิจการไร่อ้อย 30/08/2560 70
119 สสค.สุโขทัย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการโรงงานสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 30/08/2560 72
120 สค.หนองคาย กล่าวรายงาน การมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 30/08/2560 48

หน้า 6 จาก 624

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready