ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 สสค.ตาก พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีด้านด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 07/02/2561 47
102 สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 07/02/2561 40
103 สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จ้งหวัดร้อยเอ็ด 07/02/2561 38
104 สสค.ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 07/02/2561 45
105 สสค.นครนายก ประชุมคณะทำงานประกวด สปก.ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 07/02/2561 45
106 สสค.นครนายก ประชุมคณะทำงานประกวด สปก.ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 07/02/2561 23
107 สสค.อุตรดิตถ์ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด บจก.สยามซอยล์ 07/02/2561 22
108 สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 07/02/2561 26
109 สสค.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 06/02/2561 44
110 สสค.นครนายก เยี่ยมการทำงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จ.นครนายกและประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงาน 06/02/2561 35
111 สสค.นครนายกได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 06/02/2561 33
112 สสค.ขอนแก่น สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน "ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 06/02/2561 43
113 สสค.ขอนแก่น ตรวจแรงงานตามคำร้องผ่าน Facebook สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น 06/02/2561 38
114 สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟตามโครงการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ 05/02/2561 64
115 สสค.ปทุมธานีขับเคลื่อนประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 05/02/2561 46
116 สสค.ตาก ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 05/02/2561 51
117 สสค.ปทุมธานีขับเคลื่อนประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 05/02/2561 99
118 สสค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน 02/02/2561 72
119 สสค.สุโขทัย ให้ความรู้กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่นักเรียน 02/02/2561 62
120 สสค.กาฬสินธุ์ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ Safety Thailand เข้าเป้า 02/02/2561 69

หน้า 6 จาก 661

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready