ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 สสค.พะเยา ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 29/08/2560 55
122 สสค.พิษณุโลก ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุพลัดตกนั่งร้านเสียชีวิต 29/08/2560 63
123 สสค.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรง 28/08/2560 59
124 สสค.สุโขทัย ร่วมโครงการฝึกอบรม “โครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ 28/08/2560 51
125 สสค.สุโขทัย ร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 28/08/2560 53
126 สสค.ยโสธร ช่วยเหลือลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม 25/08/2560 83
127 สสค.สุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมชาวไร่อ้อย ปี ๒๕๖๐ 25/08/2560 83
128 สสค.พะเยา ร่วมตรวจบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 25/08/2560 58
129 สสค.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความรู้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตน” 25/08/2560 54
130 สสค.ยโสธร ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงแรงงานบรรจุถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำ 24/08/2560 60
131 สสค.ยโสธร ร่วมปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม 5 สิงหาคม 2560 24/08/2560 37
132 สสค.ตาก จัดประชุมเชิงปฎิบัติการความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 23/08/2560 60
133 สสค.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความรู้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตน” 23/08/2560 57
134 สสค.สุโขทัย ตรวจเฉพาะกิจโครงการความปลอดภัย ฯ (Safety Thailand) 23/08/2560 60
135 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเร่งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านครอบครัว 23/08/2560 44
136 สสค.หนองคาย ได้สอบข้อเท็จจริง หจก.ดี แอนด์ ดี อินทีเรียร์ คอนสตรัคชั่น 23/08/2560 48
137 สสค.อุตรดิตถ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน 23/08/2560 30
138 สสค.หนองคาย ตรวจประเมินกิจกรรมการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 23/08/2560 34
139 สสค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต 22/08/2560 52
140 สสค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ณ บจก.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ 22/08/2560 48

หน้า 7 จาก 624

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready