ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 สสค.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (SAFETY THAILAND) 27/11/2560 20
122 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว 27/11/2560 16
123 สสค.ขอนแก่น ส่งเสริม GLP. .."แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี...." ให้กับผู้ประกอบการ". ฟาร์มเลี้ยงสุกร 27/11/2560 19
124 สสค.ขอนแก่น ตรวจกำกับ.." หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2 หน่วย ... 27/11/2560 16
125 สสค.หนองคาย จัดกิจกรรมบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 27/11/2560 17
126 สสค.ยโสธร ตรวจบูรณาการแรงงานกลุ่มเสี่ยง โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในเขตอำเภอเมือง 27/11/2560 22
127 สสค.สกลนคร ตรวจความปลอดภัยจัดประชุมชี้แจงกิจกรรมการตรวจมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอด 27/11/2560 28
128 สสค.ระนอง เข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง 27/11/2560 18
129 สสค.สุโขทัย จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ 27/11/2560 21
130 สสค.สุโขทัย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมk 27/11/2560 11
131 สสค.นครสวรรค์ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 27/11/2560 10
132 สสค.นครสวรรค์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเจตคติที่ดีในการทำ 27/11/2560 7
133 สสค.ขอนแก่น มอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียน โรงเรียนนครขอนแก่น จำนวน 140 ใบ และอบรมให้ความรู้ในโครงการ 27/11/2560 9
134 สสค.สมุทรสงคราม จัดการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นายจ้าง และลูกจ้างในเรือประมงทะเล 27/11/2560 14
135 สสค.อ่างทองจัดอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาและสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ 27/11/2560 17
136 สสค.หนองคาย จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(safety thailand ) 27/11/2560 9
137 สสค.ยโสธร ตรวจคุ้มครองแรงงาน/ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน/ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์/รณรงค์เผยแพร่ 24/11/2560 48
138 สสค.ยโสธร ให้ความรู้แนวปฏิบัตินายจ้างมีต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 24/11/2560 54
139 สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 24/11/2560 39
140 สสค.ยโสธร ดำเนินกิจกรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ฯ ร่วมกับการออกพื้นที่โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค 24/11/2560 45

หน้า 7 จาก 639

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready