ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 สสค.กาฬสินธุ์ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัด 01/02/2561 88
122 สสค.ระนอง ร่วมโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 01/02/2561 59
123 สสค.ลพบุรี ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ 01/02/2561 88
124 สสค.อุตรดิตถ์ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด บจก.บี.เค.เมทัลชีท (อุตรดิตถ์) 01/02/2561 40
125 สสค.ปทุมธานี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 01/02/2561 58
126 สสค.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 01/02/2561 42
127 สสค.ปัตตานี นำสถานประกอบกิจการรับใบประกาศในกิจกรรมต่างๆ 31/01/2561 47
128 สสค.นครนายก ข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ .การสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ 31/01/2561 34
129 สสค.ตาก เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท ฟอร์คอน จำกัด เพื่อดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย 31/01/2561 37
130 ศปร.3 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 31/01/2561 37
131 สสค.ปัตตานี ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ 31/01/2561 45
132 สสค.ปัตตานี ดำเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ ด้านคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก 31/01/2561 31
133 สสค.ตาก เข้าดำเนินการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน และดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการ 31/01/2561 36
134 สสค.พัทลุง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ 30/01/2561 46
135 สสค.ปทุมธานี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 30/01/2561 55
136 สสค.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม 30/01/2561 42
137 สสค.ปทุมธานี มอบประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) 30/01/2561 54
138 สสค.สมุทรปราการ มอบนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 30/01/2561 38
139 จังหวัดหนองคาย มอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 30/01/2561 17
140 จังหวัดสมุทรสาคร จัดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว 30/01/2561 29

หน้า 7 จาก 661

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready