ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
12421 อธิบดีกสร.พร้อมด้วยสสค.อ่างทอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานกิจอุทิศกุศลถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 23/06/2553 673
12422 สสค.ตราด จัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายแรงงานนอกระบบฯ 23/06/2553 815
12423 สสค.อ่างทอง ให้ความรู้แรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 1 23/06/2553 792
12424 สสค.กาญจนบุรีจัดประชุมตัวแทนเพื่อสมัครผู้พิพากษาสมทบฯ 23/06/2553 1002
12425 สสค.ภูเก็ต จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง เรื่อง สิทธิ หน้าที่ และสวัสดิการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 22/06/2553 660
12426 สสค.อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 22/06/2553 793
12427 สสค.จันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการ 22/06/2553 840
12428 สสค.อยุธยาจัดอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร "ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์" รุ่น 112 22/06/2553 735
12429 ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจราชการ ณ สสค.มุกดาหาร 22/06/2553 626
12430 สสค.มุกดาหาร ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ 22/06/2553 796
12431 สสค.ยะลา จัดอบรมเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ 22/06/2553 702
12432 สสค.อ่างทองสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน พร้อมร่วมโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันของชาติ (อสป.) 22/06/2553 772
12433 สสค.นครศรีธรรมราชจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายในระบบ 22/06/2553 686
12434 สสค.นครศรีธรรมราช จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดนครศรีธรรมราช 22/06/2553 800
12435 สสค.พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือฯ 22/06/2553 697
12436 สสค.ภูเก็ต เดินทางไปตรวจ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริวบิวชั่น จำกัด (โลตัส สาขาภูเก็ต) และ บริษัท ซี อาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) สาขาจังซีลอน 21/06/2553 779
12437 สสค.แม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 21/06/2553 564
12438 สสค.กาญจนบุรี จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ 21/06/2553 721
12439 สสค.พังงา ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บริษัท ทูน่าพาราไดส์ จำกัด 21/06/2553 980
12440 สสค.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานใน สปก. 21/06/2553 597

หน้า 622 จาก 661

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready