ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
141 สสค.สมุทรสาคร เข้าร่วม โครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 30/01/2561 28
142 สสค.ยโสธร ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล (อสร.) ประจำเดือนมกราคม 2561 30/01/2561 26
143 สสค.ยโสธร รับมือปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ทำความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผล รับฟังปัญหานายจ 30/01/2561 21
144 สสค.เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2561 30/01/2561 21
145 สสค.ตาก ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วงงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามแผนตรวจแรงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการค้ 30/01/2561 35
146 สสค.สิงห์บุรี ผลักดันแรงงานสัมพันธ์ แบบหุ้นส่วน มุ่งสู่ Thailand 4.0 30/01/2561 32
147 สสค.สิงห์บุรี เร่งขับเคลื่อน Safety Thailand 30/01/2561 25
148 สสค.นครนายก ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ณ บริษัท ไทยซัมมิท โกล์ด เพรส จำกัด 30/01/2561 17
149 สสค.นครนายก เข้าตรวจและกำกับองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 30/01/2561 18
150 สสคจ.และสปกจ.ปทุมธานี ร่วมมือขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 30/01/2561 20
151 สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน/ความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 30/01/2561 20
152 สสค.พิษณุโลก ดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพย 30/01/2561 22
153 สสค.สุโขทัย ตรวจแรงงานนอกระบบ ในกิจการไร่อ้อย 29/01/2561 30
154 สสค.มหาสารคาม ประชุม คณะกรรมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม(ศอ.ปส.จ.มค.) 29/01/2561 43
155 สสค.มหาสารคาม อบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2561 29/01/2561 40
156 สสค.ปทุมธานีเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้สอดคล้อง 29/01/2561 43
157 สสค.ยโสธร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ 29/01/2561 25
158 กสร.ตั้งเป้าหมายจัดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 29/01/2561 15
159 สสค.ขอนแก่น ได้มอบหมาย " พนักงานตรวจความปลอดภัย เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ 29/01/2561 18
160 สสค.ขอนแก่นส่งเสริม การจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 - 2010 29/01/2561 20

หน้า 8 จาก 661

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready