ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
141 สสค.สมุทรปราการ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2560 18/08/2560 75
142 การตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการSafety Thailand จ.พิษณุโลก 18/08/2560 60
143 สสค.นครนายก จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร 17/08/2560 79
144 สสค.พะเยา ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดพะเยา 17/08/2560 48
145 สสค.พิษณุโลก ออกให้บริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 17/08/2560 55
146 สสค.พะเยา กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยฯ 15/08/2560 66
147 สสค.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์ และติดตามการดำเนินการของหน่วยงาน 11/08/2560 93
148 สสค.อุตรดิตถ์ รับการตรวจจากผู้ตรวจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 11/08/2560 105
149 สสค.ชัยภูมิ เข้าส่งเสริมแนะนำการดำเนินการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001:2553) 11/08/2560 75
150 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจบูรณาการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ ๕ 11/08/2560 78
151 สสค.พะเยา จังหวัดพะเยาขับเคลืื่อน SAFETY THAILAND 10/08/2560 94
152 สสค.พิษณุโลก ดำเนินการสัมภาษณ์ ตรวจสอบ คัดกรอง นายจ้างและคนต่างด้าว 10/08/2560 73
153 สสค.สุโขทัย รณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 09/08/2560 67
154 สสค.เพชรบุรี ตรวจเรือประมงคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน 07/08/2560 102
155 สสค.สมุทรสาคร เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ ไทยนาฬิกา แอนด์ พรีเมี่ยม ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายนาฬิกา 04/08/2560 137
156 สสค.สุโขทัย ตรวจเฉพาะกิจโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) ระดับจังหวัดสุโขทัย 04/08/2560 114
157 สสค.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยโยบาย Safety thailand 04/08/2560 103
158 สสค.สุโขทัย ร่วมดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 04/08/2560 91
159 สสค.พะเยา ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 11/2560 (ปีงบประมาณ) 04/08/2560 59
160 สสค.พิษณุโลก ตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) 03/08/2560 52

หน้า 8 จาก 623

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready