ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 สสค.นครนายก จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร 17/08/2560 79
162 สสค.พะเยา ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดพะเยา 17/08/2560 50
163 สสค.พิษณุโลก ออกให้บริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 17/08/2560 57
164 สสค.พะเยา กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยฯ 15/08/2560 67
165 สสค.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์ และติดตามการดำเนินการของหน่วยงาน 11/08/2560 96
166 สสค.อุตรดิตถ์ รับการตรวจจากผู้ตรวจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 11/08/2560 106
167 สสค.ชัยภูมิ เข้าส่งเสริมแนะนำการดำเนินการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001:2553) 11/08/2560 76
168 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจบูรณาการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ ๕ 11/08/2560 78
169 สสค.พะเยา จังหวัดพะเยาขับเคลืื่อน SAFETY THAILAND 10/08/2560 95
170 สสค.พิษณุโลก ดำเนินการสัมภาษณ์ ตรวจสอบ คัดกรอง นายจ้างและคนต่างด้าว 10/08/2560 73
171 สสค.สุโขทัย รณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 09/08/2560 69
172 สสค.เพชรบุรี ตรวจเรือประมงคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน 07/08/2560 103
173 สสค.สมุทรสาคร เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ ไทยนาฬิกา แอนด์ พรีเมี่ยม ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายนาฬิกา 04/08/2560 138
174 สสค.สุโขทัย ตรวจเฉพาะกิจโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) ระดับจังหวัดสุโขทัย 04/08/2560 114
175 สสค.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยโยบาย Safety thailand 04/08/2560 103
176 สสค.สุโขทัย ร่วมดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 04/08/2560 91
177 สสค.พะเยา ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 11/2560 (ปีงบประมาณ) 04/08/2560 59
178 สสค.พิษณุโลก ตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) 03/08/2560 52
179 สสค.พิษณุโลก เชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาฯ การจัดการด้านความปลอด 03/08/2560 55
180 สสค.ชัยภูมิดำเนินการรับคำร้อง กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง การทำงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาด 03/08/2560 65

หน้า 9 จาก 624

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready