ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 สสค.สิงห์บุรีจัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) ณ ห้องรสสุคนธ์ 23/11/2560 31
162 สสค.เชียงรายดำเนินการส่งเสริมโครงการสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเจตคติที่ดีในการทำ 23/11/2560 30
163 สสค.สกลนคร จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิแรงงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 23/11/2560 31
164 สสค.ขอนแก่น ดำเนินการให้นายจ้างประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง ...จ่ายเงินค่าจ้าง , ค่าทำงานล่วงเวลา 23/11/2560 26
165 สสค.ขอนแก่นรับและดำเนินการตามแบบคำขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีค่าชดเชย 23/11/2560 38
166 สสค.ขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางและกำหนดเป้าหมายในการบูรณาการร่วมกัน 23/11/2560 18
167 สสค.ขอนแก่น ติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน มาตรา 139 ( 3 ) 23/11/2560 22
168 สสค.ชัยภูมิ ตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 23/11/2560 16
169 สสค.ปทุมธานี ร่วมกับสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ดำเนินการส่งเสริมความรู้ให้สถานประกอบกิจการฯ 23/11/2560 25
170 สสค.ปทุมธานี มอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (มยส.) 23/11/2560 18
171 สสค.นครนายก เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ 23/11/2560 13
172 สสค.ยโสธร ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล (อสร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 23/11/2560 21
173 สสค.ยโสธร เชิญชวนสถานประกอบกิจการจัดทำมาตรฐานมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) 23/11/2560 13
174 สสค.สมุทรปราการดำเนินการตามแผนการออกตรวจบูรณาการในการตรวจเรือประมงทะเล ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปรากา 23/11/2560 7
175 สสค.ยโสธรตรวจแรงงานในงานเกษตรกรรม เขตอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลการตรวจนายจ้าง 2 ราย ลูกจ้าง 12 23/11/2560 11
176 สสค.ระนอง เข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง โดยลงพื้นที่และเข้าตรวจสถานประกอบกิจ 23/11/2560 13
177 สสค.ระนองร่วมต้อนรับคณะทีมที่ปรึกษาของกรมประมง Mr.Jean Marc LIBIOULLE ซึ่งมาศึกษา และเก็บรวบรวมข้อ 23/11/2560 8
178 สสค.ระนอง ดำเนินการตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงา 23/11/2560 10
179 สสค.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานสูงอา 23/11/2560 12
180 สสค.นครสวรรค์ จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 23/11/2560 9

หน้า 9 จาก 640

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready