ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 สสค.ปัตตานี เข้าร่วมอภิปรายชี้แจงการทำสัญญาจ้างตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23/11/2560 18
182 สสค.พิษณุโลก ตรวจกำกับหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ของบริษัท ไทยนิปปอนเว 22/11/2560 41
183 สสค.พิษณุโลก ร่วมพูดคุยในการป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน (Safety talk) 22/11/2560 37
184 ศปร.เขต3 ร่วมกิจกรรมงาน safety day บริษัท ซีพี สหอุตสาหกรรม จำกัด 22/11/2560 38
185 ศปร. เขต3 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่อาสาสม 22/11/2560 26
186 สสค.อุตรดิตถ์ กำกับดูแลหน่วยฝึกอพยพหนีไฟฯ บจก.เอส.ที.เทรดดิ้ง 22/11/2560 24
187 สสค.พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "แนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP) 22/11/2560 136
188 สสค.ยโสธร ตรวจแรงงานในงานเกษตรกรรม 22/11/2560 25
189 สสค.พิษณุโลก ตรวจกำกับหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จำกัด 21/11/2560 30
190 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๓ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัด 21/11/2560 36
191 สสค.มหาสารคาม ร่วมเสวนา" หัวข้อ อีสาน ฮ่วมแฮง แปงเมือง"โครงการสืบสานประวัติศาสตร์แรงงานภาคอีสาน 21/11/2560 39
192 สสค.สมุทรปราการ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในส 21/11/2560 30
193 สสค.สิงห์บุรี จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคม ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ณ ห้อง 21/11/2560 44
194 สสค.ระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือติดตามพยานเพื่อไปเบิกความในฐานะพยานที่ศาลฯ 21/11/2560 15
195 สสค.ระนอง เข้าร่วมตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อ.เมืองระนองจังหวั 21/11/2560 14
196 สสค.สมุทรปราการเข้าสังเกตุการณ์ กรณีนายพิชัย แซ่ลิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ นำผู้ประกอบการประ 21/11/2560 65
197 สสค.อ่างทองร่วมงานวันความปลอดภัย บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด 21/11/2560 17
198 สสค.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมหารือ ประสานงาน กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/11/2560 25
199 สสค.อุตรดิตถ์กำกับดูแลหน่วยฝึกและตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 21/11/2560 22
200 สสค.อุตรดิตถ์ กำกับดูแลหน่วยฝึกอบยพหนีไฟฯ หจก.สตาร์พิชัย 21/11/2560 20

หน้า 10 จาก 639

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready