ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 สสค.ร้อยเอ็ด ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด 25/07/2560 41
182 สสค.พะเยา ดำเนินการป้องกันและลดปัญหาการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน 21/07/2560 83
183 สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว การค้ามนุษย์ และตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการจังหวัดอุ 21/07/2560 88
184 สสค.พะเยา ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ของ จ.พะเ 21/07/2560 86
185 สสค.ยะลา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ "ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของ 21/07/2560 80
186 สสค.ยะลาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ "ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน 21/07/2560 72
187 กสร.พิจิตรจัดประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 21/07/2560 35
188 สสค.ชัยภูมิ ร่วมตรวจบูรณาการโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 21/07/2560 37
189 สค.เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน 21/07/2560 40
190 สสค.อุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานฯ ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช 21/07/2560 30
191 สสค.หนองคาย จัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ 21/07/2560 37
192 สสค.สุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำดับทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กรก 20/07/2560 46
193 สสค.หนองบัวลำภู ตรวจปัสสาวะหาเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 20/07/2560 45
194 สสค.สุโขทัย ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจบูรณาการเร่งด้วยด้านความปลอดภัยในการตามงาน ตามมาตรการ 3:๓:๒ 20/07/2560 44
195 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๐ 20/07/2560 41
196 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 20/07/2560 44
197 สสค.ปัตตานีร่วมตรวจปัสสาวะในสถานประกอบกิจการตามโครงการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20/07/2560 39
198 สสค.ปัตตานี ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 20/07/2560 39
199 สสค.ยะลา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรการ 20/07/2560 26
200 สสค.ตราด ภาพกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน ก.ค. 2560 20/07/2560 29

หน้า 10 จาก 623

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready