ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 สสค.ปทุมธานี จัดประชุมชี้แจงกิจกรรมการตรวจมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ 13/12/2560 11
22 สสค.ระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดระนอง 13/12/2560 9
23 สสค.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 12/12/2560 25
24 สสค.ยโสธร ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 12/12/2560 21
25 สสค.อำนาจเจริญ จัดประชุมชี้แจงนายจ้าง/ตัวแทนนายจ้าง..ตาม โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 12/12/2560 17
26 สสค.นครนายก ข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)จังหวัดนครนายก 12/12/2560 15
27 สสค.พิษณุโลก ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนที่บริษัท อีซูซุ พิษณุโลก เซอร์วิส จำกัด 12/12/2560 20
28 สสค.อุตรดิตถ์ เข้าตรวจสอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 12/12/2560 16
29 สสค.อุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการอบรม ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 12/12/2560 8
30 จังหวัดนครนายกจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงาน 12/12/2560 6
31 สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 12/12/2560 12
32 สสค.พิษณุโลก เข้าตรวจการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในสถานประกอบกิจการ 12/12/2560 12
33 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมในโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 12/12/2560 5
34 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานด้านแรงงานฯ 08/12/2560 30
35 สสค.นครนายก เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 08/12/2560 36
36 สสค.พัทลุง อบรมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ 08/12/2560 35
37 สสค.ปัตตานี เข้าเยี่ยม สปก.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทย 08/12/2560 30
38 สสค.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทยฯ 08/12/2560 37
39 สสค.เชียงราย จัดประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จำนวน 144 แห่ง 08/12/2560 12
40 สสค.สงขลา จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการขับเคลื่อน Safety 08/12/2560 21

หน้า 2 จาก 640

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready