ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 สสค.อุตรดิตถ์ รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/02/2561 14
22 สสค.อุตรดิตถ์ รับการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 22/02/2561 14
23 สสค.ระนอง ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ตามคำสั่งจังหวัดระนองที่ 3508/2560 22/02/2561 13
24 สสค.ระนอง เข้าร่วมออกหน่วยตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 22/02/2561 10
25 สสค.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ นักศึกษา สาขา " ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ " มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21/02/2561 38
26 สสค.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด 21/02/2561 37
27 สสค.ปทุมธานีประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 21/02/2561 47
28 สสค.ปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมและมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม กิจกรรมการ 21/02/2561 44
29 สสค.สมุทรสาคร เข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ กรณีลูกจ้างสัญชาติเมียนมาจำนวน 200 คน 21/02/2561 36
30 สสค.สมุทรสาคร ดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ 21/02/2561 18
31 สสค.ชัยภูมิ ตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 21/02/2561 25
32 สสค.ตราด ออกบริการร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 21/02/2561 17
33 สสค.ขอนแก่น จัดการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามโครงการ "สร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน 21/02/2561 20
34 สสค.ปัตตานี ชี้แจงเรื่องการทำสัญญาจ้างและการเปิดบัญชีธนาคาร 21/02/2561 19
35 สสค.ปัตตานีออกพื้นที่อำเภอประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบ 21/02/2561 13
36 สสค. ตาก และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการติดตามนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาดำเนินการพิสูจน์ 21/02/2561 16
37 สสค.ตาก เข้าร่วมบรรยายให้กับสำนักงานจัดงานจังหวัดตาก ในหัวข้อ “สิทธิหน้าที่ของคนต่างด้าว 21/02/2561 21
38 สสค.ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย สรง.ตาก สจจ.ตาก สปส.ตาก สพม.ตาก 21/02/2561 9
39 สสค.สมุทรสาครดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) 21/02/2561 11
40 สสค.สุโขทัย จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ 21/02/2561 12

หน้า 2 จาก 662

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready