ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
41 สสค.นครนายก ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 12/03/2561 25
42 สสค.ชัยภูมิ ตรวจประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 12/03/2561 27
43 สสค.ชัยภูมิ ตรวจดำเนินการคุ้มครองแรงงาน 12/03/2561 28
44 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการจังหวัดระนอง 12/03/2561 24
45 สสค.เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจังหวัดสุขภาพชายแดน(ระนอง,ชุมพร) 12/03/2561 15
46 สสค.อุตรดิตถ์ สุ่มตรวจสารเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว หจก.ปัญญามอเตอร์ 12/03/2561 17
47 สสค.เชียงราย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 12/03/2561 13
48 สสค.นครนายก เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ 12/03/2561 11
49 สสค.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 12/03/2561 13
50 สสค.ร้อยเอ็ด บูรณาการตรวจติดตามนายจ้าง พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 12/03/2561 9
51 สสค.นครนายก เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจมาตรฐานเชิงป้องกัน 12/03/2561 11
52 สสค.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสุโขทัย 12/03/2561 10
53 สสค.สมุทรสาคร ดำเนินการกรณีมูลนิธิ LPN ได้นำลูกจ้าง สัญชาติเมียนมา จำนวน 31คน 12/03/2561 12
54 สสค.ยโสธร ร่วมตรวจแรงงานในระบบในสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร 12/03/2561 6
55 สสค.ชัยภูมิ ตรวจประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 12/03/2561 5
56 สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน/ตรวจความปลอดภัย/ตรวจคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานบังคับ 12/03/2561 7
57 สสค.ยโสธร ร่วมตรวจแรงงานในระบบในสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 5 แห่ง 12/03/2561 7
58 สสค.นครนายก ตรวจมาตรฐานเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ (กิจกรรมที่1) 12/03/2561 5
59 สสค.ชัยภูมิ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโคงรการความปลอดภัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 12/03/2561 6
60 สสค.สุโขทัย ร่วมชุดปฏิบัติการไทยนิยมยั่งยืน 08/03/2561 76

หน้า 3 จาก 668

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready