ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
61 สสค.ร้อยเอ็ด จัดประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การขับเคลื่อนและส่งเสริมความปลอดภัย และกิจกรรม 22/09/2560 19
62 สสค.นครนายกเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน 22/09/2560 48
63 สสค.เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 21/09/2560 36
64 สสค.ยโสธร ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล (อสร.) ประจำเดือนกันยายน 2560 21/09/2560 29
65 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ปี ๒๕๖๐ 21/09/2560 29
66 สสค.เพชรบุรี จัดโครงการผู้ว่าพบสปก.และโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสปก.แบบบูรณาการตามภา 20/09/2560 70
67 สสค.สุโขทัย อบรมชาวไร่อ้อย ปี ๒๕๖๐ 20/09/2560 41
68 สสค.ยโสธร นำสถานประกอบกิจการส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้จังหวัดยโสธร เป็นครั้งที่ ๒ 20/09/2560 48
69 สสค.ยโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 20/09/2560 51
70 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั 20/09/2560 47
71 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรอง มยส. ประจำปี ๒๕๖๐ 20/09/2560 25
72 สสค.พิษณุโลก เข้าสังเกตการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีของสถานประกอบกิจการ 19/09/2560 43
73 สสค.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/09/2560 52
74 สสค.พะเยา ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 19/09/2560 33
75 สสค.สมุทรปราการดพิธีมอบใบรับรอง โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ 19/09/2560 29
76 สสค.ยโสธร มอบอุปกรณ์จัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 18/09/2560 57
77 สสค.ยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2560 18/09/2560 25
78 สสค.หนองบัวลำภู จวัดประชคมคณะกรรมการกลวัที่นกรองรวับรองมาตรฐานการปป้องกวันและแกคุ้ไขปปัญหายาเสพตดิด 18/09/2560 39
79 สสค.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า 13/09/2560 91
80 สสค.ยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2560 13/09/2560 71

หน้า 4 จาก 623


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.21:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready