ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 สสค.ยโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 20/09/2560 51
82 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั 20/09/2560 48
83 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรอง มยส. ประจำปี ๒๕๖๐ 20/09/2560 25
84 สสค.พิษณุโลก เข้าสังเกตการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีของสถานประกอบกิจการ 19/09/2560 43
85 สสค.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/09/2560 52
86 สสค.พะเยา ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 19/09/2560 33
87 สสค.สมุทรปราการดพิธีมอบใบรับรอง โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ 19/09/2560 30
88 สสค.ยโสธร มอบอุปกรณ์จัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 18/09/2560 57
89 สสค.ยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2560 18/09/2560 26
90 สสค.หนองบัวลำภู จวัดประชคมคณะกรรมการกลวัที่นกรองรวับรองมาตรฐานการปป้องกวันและแกคุ้ไขปปัญหายาเสพตดิด 18/09/2560 39
91 สสค.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า 13/09/2560 92
92 สสค.ยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2560 13/09/2560 71
93 สสค.พิษณุโลก ร่วมออกให้บริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 13/09/2560 67
94 สสส.ชัยภูมิตรวจสถานประกอบกิจการในกิจกรรมการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย 13/09/2560 75
95 สสค.พะเยา ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการฯ 13/09/2560 73
96 สสค.พะเยา ร่วมสังเกตการณ์การซ้อมแผนความปลอดภัยและซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560 13/09/2560 30
97 สสค.พะเยา ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง 13/09/2560 22
98 สสค.หนองคาย ตรวจประเมินกิจกรรมการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 13/09/2560 24
99 สสค.ยโสธร ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 13/09/2560 28
100 สสค.ยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2560 11/09/2560 81

หน้า 5 จาก 624

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready