ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 สสค.ขอนแก่น ดำเนินการ ตรวจกำกับ หน่วยฝึกเทศบาลตําบลบ้านไผ่ ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 13/02/2561 32
82 สสค.สุโขทัย ตรวจบูรณาการหาสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 13/02/2561 27
83 สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 13/02/2561 32
84 สสค.ตาก พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 13/02/2561 31
85 สสค.ยโสธร ร่วมมอบสิ่งของในงานรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ 12/02/2561 42
86 สสค.ยโสธร ประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ 12/02/2561 32
87 สสค.นครนายก ประชาสัมพันธ์ข่าวการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ห้ามทำงานล่วงเวลา ห้ามทำงาน 12/02/2561 42
88 สสค.สุโขทัยบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานเด็ก(ต่างด้าว) 12/02/2561 36
89 สสค.พิษณุโลก เข้าตรวจการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบกิจการ 12/02/2561 39
90 สสค.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ 12/02/2561 23
91 สสค.ยโสธร นำโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ฯ ร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 12/02/2561 22
92 สสค.ยโสธร ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 12/02/2561 13
93 สสค.ยโสธร นำหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เดือนมกราคม 2561 12/02/2561 13
94 สสค.นครนายก ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติด ให้ บริษัท โปรแค็ป จำกัด 12/02/2561 10
95 สสค.ตาก พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 09/02/2561 53
96 สสค.ตาก ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 09/02/2561 42
97 สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 09/02/2561 43
98 สสค.สุโขทัยดำเนินการประเมินผลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ 09/02/2561 62
99 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามโครงการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ 08/02/2561 84
100 สสค.ตาก พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 08/02/2561 53

หน้า 5 จาก 662

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready