นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง 35980
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 7317
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 4233
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 2238
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 4621
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 7472
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 3487
8 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างแผนแม่บทความปลอดภัยฯ 7773
9 สมาคมนายจ้าง 8581
10 สวัสดิการแรงงาน 46211
11 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 31685
12 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 7732
13 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 32581
14 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 42291
15 การใช้แรงงานเด็ก 17062
16 การใช้แรงงานหญิง 37624

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready