นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง 51360
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 8148
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 5084
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 2570
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 5103
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 8215
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 3803
8 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างแผนแม่บทความปลอดภัยฯ 8108
9 สมาคมนายจ้าง 9055
10 สวัสดิการแรงงาน 59000
11 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 33404
12 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 8200
13 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 39670
14 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 43740
15 การใช้แรงงานเด็ก 18485
16 การใช้แรงงานหญิง 46697

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready