นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง 40018
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 7510
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 4449
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 2312
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 4736
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 7689
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 3565
8 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างแผนแม่บทความปลอดภัยฯ 7839
9 สมาคมนายจ้าง 8671
10 สวัสดิการแรงงาน 49218
11 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 32116
12 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 7842
13 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 34332
14 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 42603
15 การใช้แรงงานเด็ก 17449
16 การใช้แรงงานหญิง 39923

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready