นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง 58508
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 8814
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 5658
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 2990
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 5565
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 8633
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 4107
8 สมาคมนายจ้าง 9604
9 สวัสดิการแรงงาน 66549
10 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 34956
11 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 8774
12 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 43720
13 การใช้แรงงานเด็ก 19675
14 การใช้แรงงานหญิง 51285

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready