การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ต้านยาเสพติด (รูปแบบชุดนิทรรศการและรูปแบบคู่มือและแผ่นพับ)โดยวิธีตกลงราคา 25/07/2560 16
2 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยวิธีตกลงราคา 24/07/2560 11
3 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์หนังสือความรู้เกี่ยวกับแรงงานเด็กและเด็กทำงานในรูปแบบการ์ตูน จำนวน 5,500 บาท 21/07/2560 39
4 จ้้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กระเป๋าพับเก็บได้ จำนวน 2,000 ใบ โดยวิธีตกลงราคา 21/07/2560 20
5 จัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสารสนเทศสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 21/07/2560 23
6 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แฟ้มเอกสารโดยวิธีตกลงราคา 20/07/2560 24
7 จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โดยวิธีตกลงราคา 19/07/2560 20
8 จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19/07/2560 16
9 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟสำรองลิฟท์อาคาร 15 ชั้นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 07/07/2560 28
10 จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดยวิธีตกลงราคา 06/07/2560 29
11 จัดจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่รางวัล เกียรติบัตรปกผ้าไหมและปกพลาสติก งานพิธีมอบรางวัลฯโดยวิธีพิเศษ 05/07/2560 31
12 จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมฯ โดยวิธีสอบราคา 05/07/2560 105
13 จ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาตามโครงการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัยฯ โดยวิธีพิเศษ 30/06/2560 34
14 จ้างการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดฯ โดยวิธีพิเศษ 28/06/2560 34
15 จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 โดยวิธีพิเศษ 21/06/2560 62
16 จ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต โดยวิธีตกลงราคา 20/06/2560 94
17 จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานโดยวิธีสอบราคา 16/06/2560 142
18 จ้างเหมาติดตั้งและจัดวางระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 16/06/2560 49
19 จัดจ้างดำเนินการเสริมสร้างเจตคติและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีฯ 07/06/2560 64
20 จ้างพิมพ์หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีตกลงราคา 06/06/2560 123

หน้า 1 จาก 44

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready