การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 21/11/2560 3
2 ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 21/11/2560 3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ศน 9721 และ ฌข 8725 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮล 1823 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮจ 3106 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ษฬ 1619 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชข 2935 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางและแบตเตอรี่รถยนต์ ชข 2935 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 3
9 การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน 21/11/2560 3
10 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21/11/2560 5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2560 8
12 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2560 5
13 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 20/11/2560 6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2560 5
15 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2560 11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2560 11
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 16
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 28
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 8
20 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 10

หน้า 1 จาก 52

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready