การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2560 28
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11/09/2560 69
3 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 08/09/2560 37
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2560 72
5 ซื้อประเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2560 54
6 ขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จำนวน 11 คัน 04/09/2560 78
7 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ฯ โดยวิธีพิเศษ 23/08/2560 74
8 จ้างเหมาบริการ (กคร.) 23/08/2560 89
9 จ้างเหมาบริการ (สรพ.10) 23/08/2560 62
10 จ้างเหมาบริการ (สำนักแรงงานสัมพันธ์) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 60
11 จ้างเหมาบริการ (สรพ.3) 23/08/2560 52
12 จ้างเหมาบริการ (สรพ.7) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 57
13 การจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (สต.) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 56
14 จ้างเหมาบริการ (กองสวัสดิการแรงงาน) 23/08/2560 57
15 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 54
16 จ้างเหมาบริการ (สำนักเลขานุการกรม) 23/08/2560 60
17 จ้างเหมาบริการ (สรพ.1) 23/08/2560 47
18 จ้างเหมาบริการ (สรพ.9) 23/08/2560 52
19 จ้างเหมาบริการงานธุรการและบันทึกข้อมูล (สรพ.4) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 55
20 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ (กคน.) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 57

หน้า 1 จาก 47

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready