การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ร่างประกาศ เริ่องจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจฯ 25/02/2561 5
2 ร่างประกาศ เริ่องจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาฯ 25/02/2561 2
3 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาฯ 25/02/2561 2
4 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการฯ 25/02/2561 1
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23/02/2561 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 22/02/2561 14
7 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 22/02/2561 11
8 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 22/02/2561 13
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรม สัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้าง (รถตู้) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 14
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 10
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกโทรสาร กองสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 11
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 11
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน้าห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 17
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2561 18
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 4กฆ 720 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2561 17

หน้า 1 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready