การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560 11
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8737 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560 14
103 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560 8
104 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560 12
105 ราคากลางของรายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 22/11/2560 18
106 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธี e-bidding 22/11/2560 19
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สพม.) 22/11/2560 19
108 ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 22/11/2560 21
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560 14
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สพม.) 22/11/2560 13
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแรงงานสัมพันธ์) 22/11/2560 15
112 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 21/11/2560 21
113 ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 21/11/2560 16
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ศน 9721 และ ฌข 8725 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 14
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮล 1823 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 14
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮจ 3106 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 16
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ษฬ 1619 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 14
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชข 2935 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 17
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางและแบตเตอรี่รถยนต์ ชข 2935 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2560 14
120 การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน 21/11/2560 18

หน้า 6 จาก 58

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready