การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 จ้างเหมาบริการงานให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย 16/02/2560 135
102 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา 09/02/2560 219
103 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้าง (รถตู้) ขนาด 9 ที่นั่ง โดยวิธีตกลงราคา 27/01/2560 185
104 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 24/01/2560 147
105 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 24/01/2560 130
106 จ้างพิมพ์ “แผ่นพับสิทธิหน้าที่สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ควรรู้” โดยวิธีตกลงราคา 19/01/2560 186
107 จ้างทำป้ายสัญลักษณ์ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของกองความปลอดภัยฯ โดยวิธีสอบราคา 31/12/2559 255
108 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 30/12/2559 208
109 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการงานธุรการและบันทึกข้อมูล 28/12/2559 184
110 จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยวิธีตกลงราคา 26/12/2559 155
111 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา 23/12/2559 180
112 จ้างพิมพ์วารสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีกรณีพิเศษ 21/12/2559 174
113 จัดจ้างดำเนินการจัดอบรมโครงการสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการด้านการเงิน ฯลฯ 21/12/2559 143
114 จัดจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 21/12/2559 157
115 ทำสื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ โดยวิธีตกลงราคา 09/12/2559 162
116 ทำสื่ิอและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ โดยวิธีตกลงราคา 09/12/2559 183
117 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 09/12/2559 172
118 จัดจ้างทำชุดกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีตกลงราคา 09/12/2559 176
119 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา 07/12/2559 150
120 จัดจ้างทำสือประชาสัมพันธ์ โดยวิธีสอบราคา 07/12/2559 255

หน้า 6 จาก 47

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready