การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กองบริหารการคลัง 02/02/2561 20
102 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2561 22
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชค 8253 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 22
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ฮพ 4036 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 23
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮน 7081 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 21
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ษฬ 1611 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 22
107 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯวิธีe-bidding 01/02/2561 46
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2561 30
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2561 26
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2561 26
111 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธี e-bidding 31/01/2561 29
112 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำนักแรงงานสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2561 30
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2561 36
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2561 28
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2561 27
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2561 31
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สำนักตรวจราชการ 30/01/2561 30
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์ สรพ.4 30/01/2561 34
119 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2561 30
120 ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30/01/2561 27

หน้า 6 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready