การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ชพ 9061 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2561 30
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ 1051 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2561 31
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นห้องประชุม สำนักตรวจราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2561 39
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2561 29
125 ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2561 29
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2561 34
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ศน 9723 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2561 27
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3กฮ 6029 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2561 35
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงปม.2561 25/01/2561 29
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กองความปลอดภัยแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2561 30
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 25/01/2561 48
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2561 37
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารภาษา(อังกฤษ) วิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2561 27
134 ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารภาษา(อังกฤษ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2561 27
135 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายกรมฯ จำนวน 7 เดือน วิธี e-bidding 24/01/2561 31
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2561 25
137 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สือประชาสัมพันธ์ด้านสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2561 36
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สรพ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2561 29
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) สรพ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2561 27
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) สรพ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2561 26

หน้า 7 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready