การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02/12/2559 203
122 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 30/11/2559 187
123 จ้างที่ปรึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ฯ โดยวิธีคัดเลือก 29/11/2559 176
124 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 28/11/2559 248
125 จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 25/11/2559 195
126 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วง 25/11/2559 193
127 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/11/2559 195
128 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 22/11/2559 160
129 จัดจ้างทำสือประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อใช้แรงงาน รูปแบบเสื้อ 21/11/2559 162
130 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์(กระเป๋าผ้า)วิธีตกลงราคา 21/11/2559 149
131 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 21/11/2559 165
132 การจ้างพัฒนาระบบ WEB SERWICE รองรับการบูรณาการข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/11/2559 197
133 การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/11/2559 161
134 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 17/11/2559 199
135 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ / อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ฯ 17/11/2559 164
136 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15/11/2559 151
137 จ้างจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีตกลงราคา . 11/11/2559 124
138 จ้างพิมพ์แบบแสดงสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.... (แบบ คร.11) โดยวิธีตกลงราคา 11/11/2559 178
139 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีสอบราคา 04/11/2559 160
140 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2559 183

หน้า 7 จาก 47

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready