การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 20/11/2560 18
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2560 14
123 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2560 20
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 30
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 39
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 19
127 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 25
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 32
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 19
130 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 27
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๐ เดือน 16/11/2560 20
132 ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 ระยะเวลา 9 เดือน เครื่อง โดยวิธี e-bidding 16/11/2560 23
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฉ 1481 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 20
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศน 9721 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 19
135 ราคากลางการเช่าเครื่องถ่าย จำนวน 41 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 16/11/2560 21
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 19
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ศน 9707 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 18
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 26
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 8729 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 16
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ชภ 1060 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 14

หน้า 7 จาก 57

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready