การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1201 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 25/07/2551 817
1202 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าดิบ จำนวน 8,000 ชุด 22/07/2551 670
1203 การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 22/07/2551 749
1204 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองแรงงาน 16/07/2551 716
1205 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นพับ 15/07/2551 650
1206 สอบราคาจัดจ้างทำชุดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 14/07/2551 788
1207 สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลสำหรับโครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ ประจำปี 2551 09/07/2551 677
1208 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 07/07/2551 744
1209 จัดจ้างเผยแพร่โฆษณาสั้นทางโทรทัศน์ 01/07/2551 634
1210 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 01/07/2551 764
1211 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 18/06/2551 603
1212 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 10/06/2551 954
1213 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 04/06/2551 915
1214 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2551 01/06/2551 783
1215 ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 29/05/2551 970
1216 สรุปผลการดำเนินงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2551 01/05/2551 815
1217 รายละเอียดการจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 30/04/2551 765
1218 สอบราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 22 04/04/2551 837
1219 สรุบผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2551 01/04/2551 836
1220 การจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2550 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 17/03/2551 917

หน้า 61 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready