การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1221 สรุปประกาศสอบราคาประจำเดือนมีนาคม 2551 01/03/2551 745
1222 การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 29/02/2551 850
1223 สอบราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 25/02/2551 963
1224 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22/02/2551 921
1225 ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูล ระบบรักษาความมั่นคง และปรับปรุงระบบNetworkของห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/02/2551 858
1226 สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อยืดวันแรงงานแห่งชาติ 18/02/2551 911
1227 แก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ 12/02/2551 821
1228 ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูล ระบบรักษาความมั่นคง และปรับปรุงระบบNetwork ของห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05/02/2551 782
1229 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05/02/2551 696
1230 ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05/02/2551 713
1231 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2551 01/02/2551 648
1232 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ 30/01/2551 737
1233 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25/01/2551 837
1234 สอบราคาจัดจ้างจัดงานวันสตรีสากล 24/01/2551 769
1235 ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 07/01/2551 745
1236 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2551 01/01/2551 732
1237 การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อยืดคอกลมและเสื้อยืดคอปก 27/12/2550 935
1238 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูล ระบบรักษาความมั่นคง และปรับปรุงระบบ Network ของห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ 21/12/2550 1204
1239 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 19/12/2550 868
1240 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(e-Learning) 18/12/2550 1034

หน้า 62 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready