การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1241 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์Call Center ๑๕๐๖ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/12/2550 886
1242 สอบราคาซื้ออาหารว่าง ของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปภัมภ์ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 18/12/2550 997
1243 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์วุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 14/12/2550 755
1244 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือ จำนวน 2 รายการ 14/12/2550 800
1245 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารสำหรับโครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ 14/12/2550 837
1246 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 11/12/2550 718
1247 การจ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 06/12/2550 803
1248 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2550 01/12/2550 691
1249 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางหนังสือพิมพ์ 29/11/2550 761
1250 สอบราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ 27/11/2550 808
1251 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ 19/11/2550 847
1252 สอบราคาจัดซื้ออาหารว่างของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐม 16/11/2550 1014
1253 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 13/11/2550 776
1254 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2550 01/11/2550 716
1255 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จดหมายข่าว 29/10/2550 722
1256 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2550 01/10/2550 657
1257 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 26/09/2550 1020
1258 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24/09/2550 867
1259 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 13/09/2550 859
1260 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 12/09/2550 699

หน้า 63 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready