การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1261 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 26/09/2550 1020
1262 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24/09/2550 867
1263 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 13/09/2550 859
1264 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 12/09/2550 699
1265 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 14 และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 15 11/09/2550 779
1266 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ 11/09/2550 820
1267 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 07/09/2550 665
1268 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 05/09/2550 816
1269 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2550 01/09/2550 702
1270 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 29/08/2550 729
1271 สอบราคาจัดจ้างทำบอร์ดแผนที่ และบอร์ดแสดงสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 28/08/2550 1036
1272 สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ครั้งที่ 2 23/08/2550 922
1273 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 21/08/2550 734
1274 สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2550 14/08/2550 742
1275 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 10/08/2550 834
1276 สอบราคาจัดจ้างทำแผ่นพับกฎหมายความปลอดภัยและเอกสารผลงาน 10/08/2550 925
1277 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 03/08/2550 830
1278 สอบราคาจัดจ้างจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2550 01/08/2550 674
1279 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2550 01/08/2550 653
1280 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 4 รายการ 27/07/2550 804

หน้า 64 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready