การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1321 รับฟังคำวิจารณ์ TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 30/03/2550 842
1322 รับฟังคำวิจารณ์TORโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นWeb applicationและจัดหาอุปกรณ์เครื่อข่ายทดแทน ครั้งที่2 22/03/2550 873
1323 สอบราคาจ้างทำถ้วยและโล่รางวัลสำหรับการประกวอสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ 22/03/2550 700
1324 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 22/03/2550 689
1325 จ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารผู้เข้าสัมมนาในงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 21 20/03/2550 676
1326 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 19/03/2550 776
1327 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 02/03/2550 801
1328 รับฟังคำวิจารณ์ประกาศร่างTOR โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เป็น Web application และจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน 01/03/2550 820
1329 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2550 01/03/2550 720
1330 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 28/02/2550 825
1331 รับฟังคำวิจารณ์ประกาศร่าง TOR โครงการเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระยะที่ 3 ครั้งที่1 27/02/2550 758
1332 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22/02/2550 737
1333 สอบราคาจ้างพิมพ์สมุดบันทึกประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 21/02/2550 729
1334 สอบราคาจ้างทำเสื้อยืดวันแรงงานแห่งชาติ 19/02/2550 1083
1335 ซื้ออาหารว่างของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 15/02/2550 904
1336 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศความปลอดภัย 06/02/2550 817
1337 สอบราคาจ้างจัดงานวันสตรีสากลปี 2550 05/02/2550 835
1338 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2550 01/02/2550 676
1339 สอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ 31/01/2550 760
1340 สอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับและเอกสารการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 24/01/2550 789

หน้า 67 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready