การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1341 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2550 01/01/2550 658
1342 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2549 01/12/2549 779
1343 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือประกอบการอบรมตามโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 17/11/2549 851
1344 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(กล่องเก็บอาหาร) 13/11/2549 849
1345 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล 10/11/2549 995
1346 สอบราคาจ้างพิมพ์อนุสารแรงงาน 09/11/2549 1005
1347 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือประกอบการอบรมตามโครงการปลอดภัยสู่สถานศึกษา 09/11/2549 836
1348 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2549 01/11/2549 718
1349 สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน 16/10/2549 812
1350 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2549 01/10/2549 751
1351 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ 15/09/2549 971
1352 สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าพัฒนาระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 1 ชุด 28/08/2549 907
1353 สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าพัฒนาระบบโปรแกรมโครงการพัฒนาระบบการรายงานตามกฏหมายโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 28/08/2549 800
1354 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 26/08/2549 761
1355 จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน 24/08/2549 1096
1356 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น 5และ ชั้น 8 อาคารกรมฯ(ตลิ่งชัน) 23/08/2549 853
1357 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือโครงการประเมินแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2545-2549 23/08/2549 892
1358 สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการความปลอดภัยในการทำงาน 23/08/2549 875
1359 ออกแบบและทำต้นแบบชุดสื่อรณรงค์ปลูกสำนึกความปลอดภัยวัยเด็ก 22/08/2549 931
1360 ทำสื่อประชาสัมพันธ์ 22/08/2549 1038

หน้า 68 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready