การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2561 29
162 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2561 25
163 ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2561 31
164 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2561 30
165 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (e-bidding) 19/01/2561 45
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2561 38
167 อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19/01/2561 35
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 19/01/2561 38
169 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19/01/2561 39
170 ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2561 40
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2561 36
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561 35
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 18/01/2561 35
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮข 8738 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561 36
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ฮข 8733 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2561 39
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัวและวัสดุเกี่ยวกับรถยนต์ สรพ.10โดยวิธีเฉพาะจง 17/01/2561 39
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์วุฒิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 16/01/2561 47
178 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 31
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ศน 9706 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 36
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3กฮ 6016 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 36

หน้า 9 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready