การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 จัดจ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน)โดยวิธีตกลงราคา 12/07/2559 239
182 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีสั้น (สกู๊ปข่าว) โดยวิธีตกลงราคา 11/07/2559 280
183 จัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 07/07/2559 254
184 จัดซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ โดยวิธีตกลงราคา 05/07/2559 227
185 จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2563 โดยวิธีตกลงราคา 04/07/2559 230
186 จัดจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการฯ โดยวิธีตกลงราคา 29/06/2559 258
187 จ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาตามโครงการจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ โดยวิธีตกลงราคา 24/06/2559 249
188 ทำโล่รางวัล เกียรติบัตร และปกผ้าไหมรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี 2559 โดยวิธีพิเศษ 24/06/2559 248
189 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีตกลงราคา 23/06/2559 321
190 จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2559 โดยวิธีพิเศษ 23/06/2559 275
191 จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคและระดับหัวหน้างานโดยวิธีสอบราคา 13/06/2559 380
192 จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคและระดับหัวหน้างานโดยวิธีสอบราคา 13/06/2559 340
193 จ้างเปลี่ยนแผงวงจรควบคุมการทำงานของลิฟต์ฯ โดยวิธีตกลงราคา 10/06/2559 280
194 จ้างทำสื่อวีดีโอช่วยสอน หรือมัลติมีเดียด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ โดยวิธีตกลงราคา 06/06/2559 276
195 จัดจ้างติดตามความพร้อมและศักยภาพองค์กรของสถานประกอบกิจการนำร่องนำระบบมาตรฐานฯ โดยวิธีตกลงราคา 31/05/2559 284
196 จัดจ้างติดตามความพร้อมและศักยภาพองค์กรของสถานประกอบกิจการนำร่องนำระบบมาตรฐานฯ โดยวิธีตกลงราคา 31/05/2559 274
197 จัดจ้างทำชุดที่นอนพร้อมหมอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีตกลงราคา 30/05/2559 248
198 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มการตรวจประมง โดยวิธีตกลงราคา 25/05/2559 306
199 เช่าสถานที่และบริการต่างๆเพื่อจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 30 โดยวิธีพิเศษ 24/05/2559 268
200 ซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีตกลงราคา 11/05/2559 346

หน้า 10 จาก 47

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready