การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 21/02/2561 9
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2561 6
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2561 10
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดอบรมโครงการถอดบทเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2561 10
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2561 14
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ 2กจ 5677 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2561 13
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ฎฬ 388 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2561 12
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2561 12
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2561 12
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้าง ตรวจเช็คระบบ และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ สรพ.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2561 12
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2561 22
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2561 19
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2561 20
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2561 19
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2561 21
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2561 22
37 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารฯ (e-bidding) 15/02/2561 29
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2561 27
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชพ 9061 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2561 24
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8733 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2561 25

หน้า 2 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready