การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 จ้างเหมาบริการ (สรพ.7) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 73
22 การจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (สต.) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 77
23 จ้างเหมาบริการ (กองสวัสดิการแรงงาน) 23/08/2560 75
24 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 70
25 จ้างเหมาบริการ (สำนักเลขานุการกรม) 23/08/2560 81
26 จ้างเหมาบริการ (สรพ.1) 23/08/2560 63
27 จ้างเหมาบริการ (สรพ.9) 23/08/2560 66
28 จ้างเหมาบริการงานธุรการและบันทึกข้อมูล (สรพ.4) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 73
29 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ (กคน.) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 68
30 การจ้างเหมาบริการ (สพม.) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 54
31 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ (สรพ.4) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 51
32 จ้างเหมาบริการ (กองบริหารการคลัง) 23/08/2560 60
33 จ้างเหมาบริการ (สรพ.2) 23/08/2560 42
34 จ้างเหมาบริการ (สรพ.5) 23/08/2560 40
35 จ้างเหมาบริการ (สรพ.6) 23/08/2560 36
36 จ้างเหมาบริการ (กองความปลอดภัยแรงงาน) 23/08/2560 25
37 จ้างเหมาบริการ (กองนิติการ) 23/08/2560 19
38 จ้างเหมาบริการ (กองการเจ้าหน้าที่) 23/08/2560 18
39 จ้างดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 19
40 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีกรณีพิเศษ 23/08/2560 24

หน้า 2 จาก 47

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready