การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2560 16
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 06/12/2560 14
23 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบสมุดบันทึกและปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2560 19
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8734 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2560 20
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองความปลอดภัยแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2560 17
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2560 17
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2560 16
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษทำปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2560 15
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2560 13
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2560 15
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 4กข 6238 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2560 15
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮค 6529 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2560 13
33 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฯ (e-bidding) 01/12/2560 16
34 ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาซื้่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฯด้วยวิธี e-bidding 01/12/2560 23
35 ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ 30/11/2560 21
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2560 14
37 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 30/11/2560 19
38 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 30/11/2560 17
39 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารเพื่อการบริการฯ 30/11/2560 17
40 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 30/11/2560 19

หน้า 2 จาก 58

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready