การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮล 1826 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 37
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8738 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 40
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 8725 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 39
204 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2561 36
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2561 36
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สรพ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2561 22
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สำนักงานเลขานุการการม โดยเฉพาะเจาะจง 10/01/2561 27
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2561 20
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2561 25
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น กองความปลอดภัยแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2561 22
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8718 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2561 24
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2561 25
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 08/01/2561 28
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2561 23
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2561 24
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2561 23
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2561 36
218 อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05/01/2561 39
219 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2561 30
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2561 32

หน้า 11 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready