การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
201 ทำสื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ โดยวิธีตกลงราคา 09/12/2559 184
202 ทำสื่ิอและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ โดยวิธีตกลงราคา 09/12/2559 204
203 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 09/12/2559 187
204 จัดจ้างทำชุดกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีตกลงราคา 09/12/2559 194
205 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา 07/12/2559 165
206 จัดจ้างทำสือประชาสัมพันธ์ โดยวิธีสอบราคา 07/12/2559 280
207 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02/12/2559 223
208 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 30/11/2559 205
209 จ้างที่ปรึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ฯ โดยวิธีคัดเลือก 29/11/2559 197
210 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 28/11/2559 262
211 จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 25/11/2559 210
212 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วง 25/11/2559 218
213 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/11/2559 215
214 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 22/11/2559 177
215 จัดจ้างทำสือประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อใช้แรงงาน รูปแบบเสื้อ 21/11/2559 177
216 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์(กระเป๋าผ้า)วิธีตกลงราคา 21/11/2559 166
217 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 21/11/2559 184
218 การจ้างพัฒนาระบบ WEB SERWICE รองรับการบูรณาการข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/11/2559 213
219 การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/11/2559 174
220 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 17/11/2559 215

หน้า 11 จาก 52

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready