การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
41 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 30/11/2560 19
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 14
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการดำเนินการโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 11
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 10
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 29/11/2560 15
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการจัดวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค 29/11/2560 9
47 ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ 29/11/2560 13
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 12
49 ประกาศุผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม 2 อุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 12
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สลก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 14
51 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 10
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำชุดนิทรรศการ จัดจ้างพิมพ์วุฒิบัตรฯ 29/11/2560 16
53 ประกาศราคากลางการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำชุดนิทรรศการ จัดจ้างพิมพ์วุฒิบัตรฯ 29/11/2560 11
54 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 12
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์และเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 14
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักแรงงานสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 12
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 14
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 11
59 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธี e-bidding 28/11/2560 12
60 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสารโครงการจัดงานมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2560 8

หน้า 3 จาก 57

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready