การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2561 29
42 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารฯ (e-bidding) 15/02/2561 39
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2561 34
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชพ 9061 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2561 32
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8733 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2561 30
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2กจ 5677 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2561 31
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2561 35
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ สรพ.10 14/02/2561 31
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 14/02/2561 30
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2561 13/02/2561 31
51 ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ 13/02/2561 39
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงารนสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานฯ 12/02/2561 30
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2561 31
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2561 30
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ 2119 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2561 29
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮข 8724 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2561 25
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8724 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2561 22
58 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2561 31
59 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ้อวัสดุาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมฯ โดยวิธเฉพาะเจาะจง 10/02/2561 30
60 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้่อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2561 28

หน้า 3 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready