การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
61 จ้้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กระเป๋าพับเก็บได้ จำนวน 2,000 ใบ โดยวิธีตกลงราคา 21/07/2560 80
62 จัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสารสนเทศสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 21/07/2560 80
63 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แฟ้มเอกสารโดยวิธีตกลงราคา 20/07/2560 86
64 จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โดยวิธีตกลงราคา 19/07/2560 68
65 จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19/07/2560 57
66 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟสำรองลิฟท์อาคาร 15 ชั้นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 07/07/2560 66
67 จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดยวิธีตกลงราคา 06/07/2560 67
68 จัดจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่รางวัล เกียรติบัตรปกผ้าไหมและปกพลาสติก งานพิธีมอบรางวัลฯโดยวิธีพิเศษ 05/07/2560 76
69 จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมฯ โดยวิธีสอบราคา 05/07/2560 179
70 จ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาตามโครงการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัยฯ โดยวิธีพิเศษ 30/06/2560 68
71 จ้างการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดฯ โดยวิธีพิเศษ 28/06/2560 87
72 จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 โดยวิธีพิเศษ 21/06/2560 114
73 จ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต โดยวิธีตกลงราคา 20/06/2560 163
74 จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานโดยวิธีสอบราคา 16/06/2560 203
75 จ้างเหมาติดตั้งและจัดวางระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 16/06/2560 108
76 จัดจ้างดำเนินการเสริมสร้างเจตคติและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีฯ 07/06/2560 118
77 จ้างพิมพ์หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีตกลงราคา 06/06/2560 178
78 จัดจ้างทำชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา 05/06/2560 168
79 เช่าอาคารสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 05/06/2560 118
80 จัดจ้างดำเนินการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีพิเศษ 31/05/2560 146

หน้า 4 จาก 47

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready