การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักแรงงานสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 12
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 16
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 11
64 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธี e-bidding 28/11/2560 12
65 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสารโครงการจัดงานมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2560 8
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 ๘๐ แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 28/11/2560 10
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานงานบ้านและงานครัวและวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2560 10
68 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธี e-bidding 27/11/2560 21
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อกระเป๋าเพื่อใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 10
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 27/11/2560 12
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 8
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สรพ.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 13
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 13
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 12
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 11
76 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2560 18
77 ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูลกรมฯ 24/11/2560 25
78 ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระยะ9เดือน 24/11/2560 29
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ 3กข 7141 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2560 19
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ศน 9716 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2560 20

หน้า 4 จาก 58

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready