การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาจ้างทำตรายาง สรพ.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2561 34
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง สรพ.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2561 33
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2561 35
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง สำนักแรงงานสัมพันธ์ 05/02/2561 32
85 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารฯ 05/02/2561 33
86 ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารฯ 05/02/2561 33
87 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 36
88 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 35
89 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 35
90 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุยานพาหนะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 32
91 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 31
92 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 30
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 25
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 31
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 27
96 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 24
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2561 22
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณาสั้นทางวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 22
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 20
100 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฯ e-bidding 02/02/2561 23

หน้า 5 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready