การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำเสื้อกั๊กยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานตรวจฯ 24/11/2560 17
82 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารเพื่อการบริการ ฯ 23/11/2560 29
83 ประกาศราคากลางซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารฯ 23/11/2560 21
84 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23/11/2560 18
85 ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2560 21
86 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 23/11/2560 30
87 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองครุฑสีขาว DL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2560 22
88 ประกาศราคากลางโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 23/11/2560 15
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ษฬ 1610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2560 15
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 8734 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2560 17
91 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารภาษา (กัมพูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2560 10
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารภาษา(กัมพูชา) วิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2560 11
93 ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding 23/11/2560 12
94 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding 23/11/2560 15
95 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV 23/11/2560 21
96 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อควาทมปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ 23/11/2560 18
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะและงานบ้านและงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560 11
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560 11
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8737 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560 14
100 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560 8

หน้า 5 จาก 57

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready