การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
801 สอบราคาจ้างทำมุมประชาสัมพันธ์และแสดงนิทรรศการความปลอดภัย 25/06/2557 572
802 สอบราคาจ้างทำโปสเตอร์ "โครงการพัฒนาการจัดการความเสี่ยง 10 ประเภทลักษณะเสี่ยง" 25/06/2557 833
803 สอบราคาจ้างทำชุดคู่มือ"โครงการพัฒนาระบบมาตฐานความปลอดภัยฯ" 20/06/2557 817
804 ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับภาษาอังกฤษ 20/06/2557 1126
805 สอบราคาจ้างทำหลักสูตรการยศาสตร์ 16/06/2557 1011
806 จัดจ้างพิธีประกาศเกียรติคุณนิคมอุตสาหกรรมสีขาวปลอดยาเสพติด ต้านการค้ามนุษย์ 11/06/2557 617
807 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ 10/06/2557 1268
808 ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างทำคู่มือและสื่อการเรียนรู้ ตามโครงการปลูกความรู้ ความปลอดภัย 09/06/2557 609
809 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 04/06/2557 643
810 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการใช้สารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัยฯ 29/05/2557 857
811 ประกวดราคาจ้างจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14/05/2557 809
812 ประกาศกรมฯ จัดจ้างทำรางวัลสำหรับการประกวดสปก.ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ ครั้งที่ 2 14/05/2557 800
813 ประกาศกรม เรื่อง สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 14/05/2557 870
814 ประกาศกรมฯ เรื่องจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 14/05/2557 737
815 สอบราคาซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและกระดานบันทึกการสำรวจความปลอดภัยฯ 14/05/2557 990
816 สอบราคาจ้างทำตู้เก็บแฟ้มเอกสารระบบรางเลื่อน 08/05/2557 689
817 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (เสื้อยืดโปโล และเสื้อแจ๊คเก็ต) 02/05/2557 1081
818 จ้างจัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 01/05/2557 870
819 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 24/04/2557 909
820 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องถ่ายเอสการระบบดิจิตอล 22/04/2557 777

หน้า 41 จาก 70

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready