การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
801 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2552 01/04/2552 624
802 สอบราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ 19/03/2552 822
803 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ 19/03/2552 663
804 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผ่นปลิว จำนวน ๒ รายการ 17/03/2552 801
805 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 17/03/2552 680
806 ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 12/03/2552 579
807 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2552 01/03/2552 636
808 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 17/02/2552 647
809 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/02/2552 832
810 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 05/02/2552 678
811 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 01/02/2552 759
812 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 29/01/2552 860
813 สอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางหนังสือพิมพ์ 28/01/2552 690
814 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันแรงงานชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 22/01/2552 756
815 จัดซ์อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 14/01/2552 819
816 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2552 01/01/2552 868
817 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 29/12/2551 809
818 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลภายในอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน 16/12/2551 641
819 สอบราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 09/12/2551 676
820 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๒๒ และแผ่นซีดี (E-Book) พร้อมสกรีนลงแผ่นบรรจุกล่องใส 09/12/2551 870

หน้า 41 จาก 53

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready