การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
821 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 15/03/2555 1420
822 สอบราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการประชาพิจารณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 12/03/2555 1394
823 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555 01/03/2555 1140
824 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 27/02/2555 1537
825 สอบราคาจ้างการจัดงาน "10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" 24/02/2555 1384
826 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 23/02/2555 968
827 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 17/02/2555 1098
828 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 14/02/2555 948
829 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 14/02/2555 1283
830 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 14/02/2555 1338
831 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555 01/02/2555 1082
832 สอบราคาจ้างทำเสื้อยืดโปโลคอปกและหมวกเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2554 20/01/2555 1446
833 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 20/01/2555 1140
834 สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับมาตรฐานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 05/01/2555 1449
835 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554 04/01/2555 1072
836 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22/12/2554 1315
837 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554 01/12/2554 1068
838 แผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 30/11/2554 1083
839 สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับมาตรฐานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 10/11/2554 994
840 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554 01/11/2554 950

หน้า 42 จาก 63

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready