การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
821 สรุบผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2551 01/04/2551 812
822 การจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2550 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 17/03/2551 884
823 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/03/2551 838
824 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแนวปฏิบัติการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้างและหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานโครงสร้างชั่วคราว 07/03/2551 747
825 สอบราคาจ้างทำธงสำหรับโครงการเดือนแห่งการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน 07/03/2551 729
826 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05/03/2551 649
827 สรุปประกาศสอบราคาประจำเดือนมีนาคม 2551 01/03/2551 717
828 การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 29/02/2551 807
829 สอบราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 25/02/2551 941
830 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22/02/2551 904
831 ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูล ระบบรักษาความมั่นคง และปรับปรุงระบบNetworkของห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/02/2551 832
832 สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อยืดวันแรงงานแห่งชาติ 18/02/2551 890
833 แก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ 12/02/2551 782
834 ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูล ระบบรักษาความมั่นคง และปรับปรุงระบบNetwork ของห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05/02/2551 754
835 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05/02/2551 679
836 ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05/02/2551 682
837 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2551 01/02/2551 631
838 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ 30/01/2551 713
839 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25/01/2551 811
840 สอบราคาจัดจ้างจัดงานวันสตรีสากล 24/01/2551 731

หน้า 42 จาก 52

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready