การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
821 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารภาษา 27/11/2558 278
822 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 27/11/2558 330
823 ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรฯจ.นครปฐมโดยวิธีพิเศษ 24/11/2558 232
824 ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรฯจ.สมุทรปราการโดยวิธีพิเศษ 24/11/2558 279
825 ซื้ิออาหารว่าง(ขนม)ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จ.นครปฐมโดยวิธีพิเศษ 24/11/2558 317
826 ซื้ออาหารว่าง(ขนม)ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยจ.สป.โดยวิธีพิเศษ 24/11/2558 272
827 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 16/11/2558 376
828 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานภายใน(ระยะที่ 1) 29/10/2558 338
829 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เำพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 29/10/2558 289
830 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ส่วนแยกตลิ่งชัน 28/10/2558 296
831 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล 28/10/2558 268
832 การเช่า ใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 17/10/2558 360
833 จ้างดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ 17/10/2558 280
834 จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู และกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และมอด 13/10/2558 282
835 การจ้างเหมาบริการ 13/10/2558 331
836 ประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/10/2558 380
837 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2558 407
838 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 08/10/2558 328
839 จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ โดยวิธีพิเศษ 06/10/2558 307
840 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 02/10/2558 323

หน้า 42 จาก 76

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready