การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
841 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าดิบ จำนวน 8,000 ชุด 22/07/2551 658
842 การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 22/07/2551 735
843 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองแรงงาน 16/07/2551 705
844 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นพับ 15/07/2551 637
845 สอบราคาจัดจ้างทำชุดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 14/07/2551 776
846 สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลสำหรับโครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ ประจำปี 2551 09/07/2551 665
847 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 07/07/2551 731
848 จัดจ้างเผยแพร่โฆษณาสั้นทางโทรทัศน์ 01/07/2551 612
849 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 01/07/2551 748
850 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 18/06/2551 588
851 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 10/06/2551 929
852 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 04/06/2551 889
853 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2551 01/06/2551 747
854 ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 29/05/2551 945
855 สรุปผลการดำเนินงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2551 01/05/2551 784
856 รายละเอียดการจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 30/04/2551 750
857 สอบราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 22 04/04/2551 811
858 สรุบผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2551 01/04/2551 812
859 การจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2550 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 17/03/2551 884
860 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/03/2551 839

หน้า 43 จาก 53

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready