การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
841 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการใช้สารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัยฯ 29/05/2557 858
842 ประกวดราคาจ้างจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14/05/2557 813
843 ประกาศกรมฯ จัดจ้างทำรางวัลสำหรับการประกวดสปก.ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ ครั้งที่ 2 14/05/2557 800
844 ประกาศกรม เรื่อง สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 14/05/2557 873
845 ประกาศกรมฯ เรื่องจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 14/05/2557 740
846 สอบราคาซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและกระดานบันทึกการสำรวจความปลอดภัยฯ 14/05/2557 994
847 สอบราคาจ้างทำตู้เก็บแฟ้มเอกสารระบบรางเลื่อน 08/05/2557 691
848 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (เสื้อยืดโปโล และเสื้อแจ๊คเก็ต) 02/05/2557 1085
849 จ้างจัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 01/05/2557 871
850 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 24/04/2557 913
851 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องถ่ายเอสการระบบดิจิตอล 22/04/2557 780
852 จ้างเหมาบริการงานให้คำปรึกษปัญหาข้อกฎหมาย 26/03/2557 914
853 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 25/03/2557 1200
854 ราคากลางการจัดจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมระบบมาตรฐานแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีพิเศษ 25/03/2557 678
855 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 24/03/2557 995
856 จ้างสำรวจข้อมูลสวัสดิการเพื่อบริหารจัดการสวัสดิการแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ 24/03/2557 853
857 จ้างดำเนินโครงการแรงงานรวมใจรวมพลังสังคมและชุมชน ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ 13/03/2557 819
858 จ้างจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 13/03/2557 892
859 จ้างเหมาบริการงานให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย 13/03/2557 792
860 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 28/02/2557 1057

หน้า 43 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready